Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja strony internetowej poświęconej Ludwikowi Fleckowi na międzynarodowej konferencji pt. "Lęk przed wiedzą albo kryzys rzeczywistości?"

Działanie internetowe.

W Lublinie odbył się pokaz strony internetowej www.ludwikfleck.tnn.pl poświęconej osobie Ludwika Flecka.
Na stronie wykorzystane zostały m.in. fragmenty relacji dotyczących tej postaci.
Pokaz odbył się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej na temat Ludwika Flecka "Lęk przed wiedzą albo kryzys rzeczywistości?".
Organizatorami konferencji byli: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ludwik Fleck - Znany mikrobiolog, był także filozofem. Podczas okupacji pracował we lwowskim Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym, przezył Auschwitz i obóz w Buchenwaldzie. Po wojnie w Lublinie do 1952 r. kierował Zakładem Mikrobiologii Medycznej UMCS. W 1957 r. wyjechał do Izraela. Szczegóły konferencji na 
www.ludwikfleck.tnn.pl