Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja strony internetowej poświęconej kulturze ludowej Lubelszczyzny

www.etnografia.teatrnn.pl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował prezentację strony internetowej
poświęconej kulturze ludowej Lubelszczyzny

www.etnografia.teatrnn.pl


Prezentacja odbyła się
14 grudnia (środa) 2011 roku
o godz. 17:00

w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21W ramach spotkania, poza prezentacją strony internetowej odbyła się dyskusja zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: prof. Halina Pelc, prof. Jerzy Bartmiński, prof. Jan Adamowski, Mieczysław Kseniak, Magdalena Połoncarz, Anna Niedziałek, Agnieszka Ławicka, Paweł Onochin.
Dyskusję poprowadzi: Piotr Lasota.

Strona www.etnografia.teatrnn.pl prezentuje w szerokim ujęciu różne aspekty kultury ludowej Lubelszczyzny, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Wiedza z zakresu etnografii naszego regionu prezentowana jest formie multimedialnej. Poszczególne zagadnienia opracowane są w postaci haseł tekstowych uzupełnionych ponad 130 fragmentami relacji video oraz blisko 60 fragmentami wspomnień audio mieszkańców wsi z Lubelszczyzny. Ponadto materiał wzbogaca blisko 400 fragmentów relacji tekstowych oraz fotografie i rysunki ilustrujące omawiane zagadnienia. Na stronie zdigitalizowany i udostępniony jest kwartalnik „Twórczość Ludowa” z lat 1986-2009.

Ważnym elementem projektu były spotkania i realizacja nagrań z mieszkańcami regionu lubelskiego m.in. Czesławem Majem, Janiną Woch, Marią Gleń, Janem Ignaciukiem, dzięki którym zebrano bogaty i różnorodny materiał dający świadectwo współczesnej kultury wsi. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu osób z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz pracowników lubelskich instytucji związanych z kulturą ludową: Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych.