Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja strony internetowej poświęconej Józefowi Łobodowskiemu.

W setną rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego opublikowana została strona internetowa jemu poświęcona. Konferencja naukowa poświęcona twórczości i osobie Józefa Łobodowskiego. 

 


Ośrodek "Brama Grodzka - teatr NN" przy współpracy z Liceum im. Hetmana jana Zamoyskiego zorganizowało w setną rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego konferencje naukową poświęconą twórczości jubilata.
Spotkanie zostało połączone z promocją najnowszego wydawnictwa Bramy Grodzkiej, „Scriptores”, poświęconego lubelskim tekstom autora "Złotej hramoty" oraz prezentacją edukacyjnej strony internetowej dotyczącej poety i jego twórczości.

Uczestnicy konferencji o Józefie Łobodowskim w 100. rocznicę urodzin poety:

Dr Jarosław Cymerman - literaturoznawca, krytyk, badacz twórczości Józefa Czechowicza, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS.
Dr Marian Giermakowski - zasłużony pedagog II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego.
Waldemar Michalski Krytyk, poeta, reporter, współredaktor kwartalnika literackiego "Akcent". Autor kilkunastu książek poetyckich i eseistycznych. W 2002 roku opublikował antologię "Pięć wieków poezji o Lublinie".
Dr Ludmiła Siry -  badacz literatury polskiej i ukraińskiej. Związana z Zakładem Filologii Ukraińskiej UMCS. Autorka dysertacji opublikowanej w 2002 r. Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego.
Prof. dr hab. Jerzy Święch -  badacz literatury współczesnej, związany z Zakładem Literatury współczesnej UMCS. W latach 1981-1990 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1991 visiting professor University of Minnesota, Minneapolis USA. 1997 visiting professor University of Wisconsin-Milwaukee, USA. Członek Committee for Translation Studies (1979-1984), Komitetu Nauki o Literaturze PAN (1981-2002), Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (1981-2002), Towarzystwa Naukowego KUL (od 1981), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1980).
Dr Irena Szypowska - pisarka, autorka artykułów i książek m.in. o Józefie Łobodowskim. Związana m.in. z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza. W 2001 roku wyszła jej książka pt. Łobodowski: Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”.
Marcin Wroński  - pisarz. Debiutował zbiorem opowiadań „Udo Pani Nocy” (1992), później duszę Lublina starał się rozgryźć w powieści pijacko-przygodowej „Obsesyjny motyw babiego lata” (1994) i w rozproszonych „Opowieściach do trolejbusu” (1994-1996). Wątki lubelskie autor coraz silniej akcentuje w swoich tekstach fantastycznych.
Dr Józef Zięba -  krytyk, poeta, prozaik, badacz. Doktorat uzyskał w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Założyciel i wieloletni kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Wydał m.in. siedem tomików wierszy. Czynnie uczestniczył w życiu literackim Lublina. Należał do grup i klubów literackich. Brał udział w spotkaniach Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, (charakteryzuje niektórych członków tego środowiska). Współpracował z „Kameną”.

Na stronie wykorzystane zostały fragmenty relacji mówionych.

Celem utworzenia strony było upowszechnienie oraz popularyzacja informacji o życiu i twórczości Józefa Łobodowskiego. 

Za pomocą tekstów, fotografii, nagrań audio i wideo możemy poznać postać twórcy ; dzieciństwo, okres młodości, Enfant terrible Lublina, okres wojny, Hiszpanię w życiu poety, czas emigracji, informacje o twórczości.

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe