Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja projektu "Lublin 2.0"

Prezentacja wirtualnej makiety fragmentu Lublina z okresu 20-lecia międzywojennego.

W dniu 10 stycznia 2011 roku w Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się pierwsza publiczna prezentacja wyników projektu "Lublin 2.0". Po raz pierwszy pokazana została trójwymiarowa makieta witrualna Starego Miasta i nieistniejącej dzielnicy żydowskiej. Materiały do makiety oparto na planie miasta z 1928 roku, informacji z Archiwum Państwowego w Lublinie oraz ikonografii Podzamcza z zasobu Archiwum Fotografii Ośrodka.

MAKIETA JEST DOSTĘPNA POD ADRESEM: www.makieta.teatrnn.pl


O projekcie:
Projekt powstał w związku z aplikacją Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, jak również w związku z przypadającą na 2017 rok siedemsetną rocznicą lokacji miasta na prawie magdeburskim.

Głównym celem publicznej prezentacji makiety była propozycja nawiązania współpracy z ważnymi dla Lublina ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i mediami.  Intencją twórców jest przygotowanie projektu działań upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym Lublina z wykorzystaniem nowych mediów.

Projekt "Lublin 2.0" zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w celu
skonstruowania syntetycznej i wielowątkowej opowieści o dziejach oraz roli naszego miasta i regionu na tle wielkich procesów historycznych Europy. Takiego przedsięwzięcia dotychczas w Lublinie nie było. Jest to ważny element budowania języka zrozumiałego dla młodzieży, tworzenia medium łączącego przeszłość z przyszłością, a także popularyzowania wiedzy, która będzie w stanie zaistnieć szerzej poza naszym miastem.
Realizatorzy projektu przygotowali wstępny wykaz zagadnień ujętych problemowo, które składają się na syntetyczny opis dziejów miasta i regionu. Będzie on punktem wyjścia do dyskusji i dalszej pracy.

Prace rozpoczęte w 2010 roku przy projekcie "Lublin 2.0" były kontynuowane w roku 2011 podczas realizacji kolejnego etaou projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta". Jednym z jego celów było rozbudowanie makiety przedstawiającej fragment Lublina na całe miasto w okresie międzywojennym oraz budowa wirtualnych makiet Lublina w XVI, XVI i XVIII wieku.
>>> czytaj o projekcie "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta"
 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe