Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja projektu "Lublin 2.0" podczas seminarium roboczego przedstawicieli ICOMOS

Prezentacja projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta".

W dniu 5 grudnia 2013 roku Łukasz Kowalski i Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przeprowadzili prezentację projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta" dla przedstawicieli ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Przedstawiciele ICOMOS brali udział w seminarium o charakterze roboczym, które odbyło się w siedzibie Polskiego Komitetu ds. UNESCO w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu działań prowadzonych przez ICOMOS-Polska (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) w 2013 roku.

 

Jednym z punktów programu seminarium była prezentacja projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta".

 

Oprócz prezentacji projektu "Lublin 2.0" oraz działań Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS ważnym punktem spotkania było omówienie aspektów, które mogą podlegać współpracy pomiędzy narodowymi komitetami ICOMOS w Europie Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy spotkania z Polski, Gruzji, Rumunii, Łotwy i Estonii omawiali także potencjalnwe obszary współpracy między krajami znajdującymi się w regionie: cele współpracy, oczekiwane formy współpracy, realizacje wspólnych projektów finansowanych ze środków UE.

 

Seminarium odbyło się w ramach konferencji naukowej "Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa", jaka w dniach 5-6 grudnia 2013 roku odbywała się w Zamku Królewskim w Warszawie.