Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja projektu "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość" na konferencji "Sacrum i profanum" (7.04.2016)

Prezntacja projektu.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja "Sacrum i profanum", podczas której przedstawiciele Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentowali osiągnięcia projektu "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość".

Konferencja była organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz Zakład Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były m.in.: drewno w krajobrazie naturalnym, architektura drewniana tradycyjnej wsi oraz drewniane zabudowania małych miasteczek.

Przedstawiciele Ośrodka wystąpili z prezentacją pt.: Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość" - wizualizacja wiedzy o drewnianej architekturze miasteczek Lubelszczyzny będącą podsumowaniem działań podjętych w projekcie.

>>> więcej o konferencji "Sacrum i profanum"

>>> więcej o projekcie "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość"