Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja projektów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej "Architekci i architektura XX wieku w Lublinie"

  

W dniu 15 listopada 2013 roku w budynku Trybunału Koronnego odbyła się sesja naukowa "Architekci i architektura XX wieku w Lublinie". Organizatorami konferencji byli: Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej wraz z Instytutem Historii Sztuki KUL.

 

Podczas obrad konferencji Joanna Zętar i Łukasz Kowalski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentowali wybrane projekty Ośrodka podczas wystąpienia" Architekci i architektura XX wieku w Lublinie - współczesne narzędzia dokumentacji". Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o portalu "Leksykon. Lublin" w aspekcie umieszczonych w nim artykułów dotyczących architektów lubelskich. Ponadto został zaprezentowany zasób Biblioteki Multimedialnej. Ważną częścią prezentacji był pokaz makiet 3D Lublina ukazujących nieistniejącą dzielnicę żydowską oraz całe miasto w latach 30tych XX wieku, powstałych w ramach projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta".