Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja projektów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dla pracowników i studentów Instytutu Historii UMCS

  

Dnia 8 listopada 2013 roku w budynku Nowej Humanistyki UMCS odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” ze studentami i z dyrekcją Instytutu Historii.

W czasie spotkania została zaprezentowana działalność Ośrodka na polu promowania wiedzy historycznej w serwisach internetowych Ośrodka. Podczas prezentacji zostały omówione między innymi projekty: "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta", "Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny" oraz program Historia Mówiona.

 Po spotkaniu ze studentami i pracownikami odbyło się spotkanie z dyrekcją i pracownikami naukowymi IH UMCS, w czasie którego omówiono warunki współpracy między IH UMCS i Ośrodkiem.