Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Historia jako pokusa"

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej.

 

W dniach 14 i 15 pażdziernika 2019 roku w Gdańsku miała miejsce konferencja naukowa "Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte".

 

Konferencja "Historia jako pokusa" była próbą interdyscyplinarnej analizy problemów zawłaszczania pamięci. Problemów o tyle aktualnych, że związanych z dzisiejszymi sporami o kształtowanie polityki historycznej czy przyszłość takich miejsc jak Westerplatte.

 

Podczas konferencji Joanna Zętar wygłosiła referat Miejsce – (nie)Obecność – Pamięć. Studium przypadku Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dotyczący wybranych aspektów działalności Ośrodka.

 

Organizatorami konferencji było Muzeum Gdańska oraz portal ohistorie.eu.

Więcej informacji o konferencji na stronie:

https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/historia-jako-pokusa/