Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja multimedialna wystawy Instynkt fotozachow.ania się ze zbiorów skupów makulatury w Chersoniu nad Dnieprem.

Wystawa zrealizowana przy współudziale Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Totem", "Archiwum Ludowego" przy Katedzre Filozofii i Socjologii Chersońskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Galerii Autorskiej Michałowski
Wystawa fotografii wydobytych z makulatury w Chersoniu nad Dnieprem. Wykonano je w bardzo różnych sytuacjach: jako portretowe, na pamiątkę świąt rodzinnych, na zabawie, w pracy, podczas pogrzebu. Ratują je organizatorzy wystawy uchronili od absolutnego zapomninia ludzi i wydarzenia z ich życia. Jednoczesnie spróbowali odpowiedzieć na szereg pytań: Dlaczego w ogóle siebie i innych fotografujemy? Czy jest coś podobnego w fotografiach wykonanych w różnych czasach, lecz w analogicznych sytuacjach? Jak czytać obecny w fotografiach kontekst kulturowy, społeczny, obyczajowy.