Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas "International Colloquium Polish Jewish History Reflected in Education in Poland and Israel"

W dniach 25 - 27 lutego 2017 roku w Muzeum Polin w Warszawie odbyło się "International Colloquium Polish Jewish History Reflected in Education in Poland and Israel".

 

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z edukacją historyczną w Polsce i Izraelu, ponadto zaprezentowano wystąpnienia dotyczące tematów badawczych związanych z historią Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym elementem spotkania były dyskusje dotyczące nauczania o Holocauście w Izraelu i Polsce, oraz problemy i prespektywy wymiany młodzieży z obu krajów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowska naukowego, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, pracownicy muzeów i instytucji kultury.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Joanna Zętar, która wzięła udział w debacie poświęconej inicjatywom edukacyjnym.