Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na I Ogólnopolskiej Konferencji "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe" (15.05.2015)

Konferencja organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniach 14 i 15 maja 2015 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe".

Celem konferencji była wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

 

W konferencji wzięła udział Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z referatem "„Pamięć – Miejsce – Obecność”  działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz zbierania, przetwarzania i popularyzacji wielokulturowej historii Lublina".