Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dla Rady Rozwoju Lublina

Podczas IV posiedzenia Rady Rozwoju Lublina Tomasz Pietrasiewicz wraz z pracownikami Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował najnowszy projekt "Lublin 2.0".

 

W środę, 11 stycznia 2012 roku po raz czwarty od momentu powołania, obradowała Rada Rozwoju Lublina, która jest ciałem opiniodawczym dla projektów rozwojowych.

Podczas posiedzenia została zaprezentowana koncepcja zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Bystrzycy. Członkowie Rady dyskutowali o koncepcji produktu turystycznego, który w dalszej perspektywie pozwoli stworzyć miejsca pracy.


Kolejną prezentację pt. „Innowacyjne projekty” poprowadził Tomasz Pietrasiewicz. Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przypomniał, że we współczesnym świecie motorem rozwoju są miasta, stawiające na rozwój przestrzeni kultury, edukacji i przedsiębiorczości. Tomasz Pietrasiewicz zaprezentował realizowaną przez Teatr NN koncepcję tworzenia innowacyjnej przestrzeni dla przedsiębiorczości, rodzaju inkubatora wspierającego budowanie kapitału społecznego poprzez kreowanie sieci współpracy na przykadzie zrealizowanego w Ośrodku projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta".

 

Jako ostatni wystąpił prof. Jan Pomorski przedstawił ustalenia z obrad Komisji Akademicki Lublin i jego relacje z biznesem. Potencjał akademicki Lublina jest dobrem wspólnym. Wskazane zostały możliwości współpracy uczelni lubelskich, w tym koncepcja Międzywydziałowego Instytutu Zarządzania w Lublinie.

 

Rada Rozwoju Lublina została powołana przez Prezydenta Krzysztofa Żuka. W składzie rady znajduje się 59 osób, które posiadają doświadczenie oraz wiedzę w zakresie tematyki społeczno–gospodarczej. Są to przedstawiciele lokalnego biznesu, uczelni wyższych oraz innych organizacji i środowisk działających na terenie Lublina na rzecz jego rozwoju. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej i społecznej Miasta oraz jest uprawniona do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Więcej informacji o Radzie Rozwoju Lublina na stronach Urzędu Miasta Lublin