Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowo-dydaktycznej "Historia w archiwach"

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas knferencji naukowo-dydaktycznej.

W dniu 29 października 2019 roku w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Historia w archiwach. Rzecz o ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach deportacji Żydów - obywateli polskich z III Rzeszy do Zbąszynia (1938-1939)".

Konferencja odbyła się z okazji prezentacji portalu internetowego integrującego zasoby archiwalne dotyczące historii Żydów wypędzonych z Niemiec do Zbąszynia w 1938 roku. Portal internetowy zbaszyn1938.pl istnieje już ponad 11 lat i jest tworzony przez Fundację TRES, która realizowała wiele wydarzeń edukacyjnych, artystycznych, wydawniczych i naukowych przybliżających historię Żydów wypędzonych z Niemiec do Zbąszynia w 1938 roku.

 

Podczas konferencji Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wygłosiła prezentację Personalizowanie nieobecności. O ludziach, dokumentach, obrazach, śladach i świadectwach w projekcie „Lublin 43 tysiące” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN".

 

Organizatorami konferencji byli: Fundacja Tres,  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wydział Historii UAM.

 

Więcej o projekcie Zbąszyń 1938 na stronie:

https://www.zbaszyn1938.pl/?s=szukaj