Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Nadać miastu wizerunek"

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej organizowanej w Berlinie przez Stiftung Genshagen.

W dniach 18 i 19 września 2014 roku w Pałacu Genshagen pod Berlinem odbyła się polsko-niemiecka konferencja z pogranicza historii sztuki, nauk społecznych, architektury i edukacji kulturalnej zatytułowana "Nadać miastu wizerunek".

 

Podczas konferencji Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" opowiadała o działaniach Ośrodka w ramach prezentacji pt. Opowiadanie miasta w działaniach Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

 

Fundacja Genshagen dokłada starań, by wszyscy mogli korzystać z Edukacji Kulturalnej i współtworzyć jej projekty. Dlatego właśnie Edukacja Kulturalna odgrywała bardzo ważną rolę w polsko-niemieckiej konferencji z urbanistami, filozofami, architektami i historykami zajmującymi się zarówno pod względem naukowym, jak i pod względem działań polityki kulturalnej architekturą miast i tożsamością w Europie. Interdyscyplinarna konferencja dotyczyła przede wszystkim – z perspektywy polskiej i niemieckiej – wpływu architektury i pamięci na tożsamość miasta jako symbolu, miejsca zamieszkania i węzła kulturowego. Wiele miast doznało zmian tożsamości czy to narzuconych czy to zamierzonych przez mieszkańców. Podczas konferencji uczestnicy starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: Jak tworzy się nasza „pamięć kulturowa”? W jaki sposób powstaje wizerunek miasta?

 

 

Fundacja Genshagen powstała 20 lat temu jako Instytut Współpracy Francusko-Niemieckiej w Europie, a z biegiem lat utrwaliła swój charakter francusko-niemiecko-polski z jednej strony ze względu na geograficzną bliskość Pałacu Genshagen znajdującego się kilkanaście kilometrów na południe od Berlina, a z drugiej, co o wiele ważniejsze, ze względu na inicjatywę dyplomatyczną wspierającą ideę Trójkąta Weimarskiego. Działalność Fundacji zmierza w dwóch kierunkach: politycznej debaty oraz kultury i sztuki ze szczególnym naciskiem na edukację kulturalną. To właśnie w działalność tego drugiego działu bezpośrednio zaangażowało się ponad rok temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierając polsko-niemiecko-francuską wymianę i współpracę.

 

 

Czytaj więcej o Fundacji:

http://www.stiftung-genshagen.de/pl/strona-glowna.html

 

 

 

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe