Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja dotycząca działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas IV Lubelskich Spotkań Miłośników Regionu

    

W dniu  26 października 2021 odbyły się  IV Lubelskie Spotkania Miłośników Regionu. Podczas seminarium zatytułowanego „Lokalna tożsamość w źródłach informacji” Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przeprowadziła prezentację "Lokalne dziedzictwo kulturowe w internetowych źródłach informacji". Prezentacja dotyczyła wybranych działań Ośrodka związanych z udostępnianiem zasobów za pośrednictwem internetu.

W programie seminarium znalazło się także wystąpienie Grzegorza Winnickiego z Działu Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. "Dokumenty życia społecznego a regionalizm" oraz  Bożeny Lech-Jabłońskiej, Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie i Ewy Hadrian z Działu Informacji i Promocji WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. "Lubelszczyzna w literaturze".