Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja bazy danych HGIS podczas wizyty francuskich studentów w Lublinie

Prezentacja bazy danych HGIS podczas wizyty francuskich studentów w Lublinie
Jacek Jeremicz prezentujący bazę danych HGIS Lublin (fot. Izabela Czumak)

W dniu 8 marca 2023 r. Jacek Jeremicz zaprezentował projekt HGIS Lublin studentom z Institut National Universitaire Champollion w Albi (Francja) goszczącym w Lublinie w ramach seminarium wyjazdowego organizowanego przez Yahad-In Unum.

Podczas wizyty studentów w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie została zaprezentowana baza danych HGIS Lublin ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Lublinerach, którzy z Francji byli deportowani do obozów zagłady. Duża część wspomnianych danych jest pozyskiwana w ramach polsko-belgijskiego projektu „Lublin-Antwerpia”. Prezentację poprzedziło zwiedzanie przez studentów wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca" oraz poznanie zakresu działalności Ośrodka.