Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja badań nad polichromią Piwnicy pod Fortuną

Termin: 11 czerwca o godzinie 17:00

Miejsce: Sala Czarna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował wyniki najnowszych badań dotyczących polichromii znajdujących się w Piwnicy pod Fortuną. Trwały one od lutego 2018 roku, czyli od momentu przejęcia Fortuny przez Ośrodek i przekazania jej Lubelskiej Trasie Podziemnej. Na spotkanie zaprosiliśmy konserwatorów, historyków sztuki, historyków, muzealników. Było ono zainicjowaniem dyskusji nad polichromiami.
Jedyne opracowanie dotyczące tego tematu pochodzi z 1957 roku. Wyniki naszych najnowszych badań przyniosły zaś nowe ustalenia.