Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prapremiera przedstawienia Teatru NN według opowiadań I.B. Singera: "Taibełe i jej demon" oraz "Ostatni demon".

Przedstawienie z cyklu "Opowieści z Bramy".


W Lublinie (Teatr im. Juliusza Osterwy) odbyła się prapremiera przedstawienia Teatru NN według opowiadań I.B. Singera. To kolejna część realizowanego przez Teatr NN cyklu "Opowieści z Bramy", w których historie literackie przeplatają się z legendami i historiami mówionymi, gromadzonymi w Bramie Grodzkiej. Bez scenografii i bez rekwizytów. Jeden aktor, żywa muzyka i magia słowa - służące sztuce opowiadania historii. Historii Niezwykłego Miejsca i związanych z nim Postaci. Przedstawienie składało się z dwóch części: "Taibełe i jej demon" oraz "Ostatni demon". Witoldowi Dąbrowskiemu towarzyszył na klarnecie Jarosław Adamów. Reżyseria - Tomasz Pietrasiewicz.