Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pożar Lublina – 305 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna

Pożar Lublina – 305 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna
Przejście uczestników wydarzenia "Pożar Lublina" na rynek Starego Miasta, autor Jarosław Goc

2 czerwca obchodzimy kolejną rocznicę uratowania Lublina od wielkiego pożaru, jaki miał miejsce w 1719 roku. Wydarzenie to przedstawione jest na obrazie znajdującym się w bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście. 

Na pamiątkę tamtych wydarzeń organizujemy Staromiejską Opowieść Procesyjną, podczas której przemierzamy, późnym wieczorem, Stare Miasto. Wyruszymy około 20.45 spod kościoła o.o Dominikanów ul. Złota 9. Przejściu towarzyszyć będzie historyczna narracja poświęcona mijanym miejscom, teatralizowane scenki oraz ogień. 

W ramach obchodów wydarzeń 28 maja odbędzie się sympozjum popularno-naukowe „Re-ewolucje w przestrzeni Lublina”.

Od godziny 12:00 w budynku Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy placu Litewskim 3, lubelscy specjaliści z zakresu historii, archeologii, kartografii i architektury będą debatować na temat historycznych zmian w przestrzeni naszego miasta.