Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

POŻAR LUBLINA. 2 czerwca 1719. Rocznica cudownego ocalenia miasta

290 rocznica dramatycznych wydarzeń w Lublinie

W jednej z bocznych kaplic bazyliki OO. Dominikanów znajduje się niezwykły obraz „Pożar miasta Lublina”. Przedstawia on płonące miasto, przez które idzie procesja dominikańska z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Wydarzenie to miało miejsce 2 czerwca 1719 roku. Tego dnia nad miasto nadciągnęła burza, a pioruny bijące z nieba wznieciły wielki pożar na przedmieściach Lublina. Gdy wydawało się, że nic już nic nie uratuje miasta, ojcowie Dominikanie zwrócili się o pomoc do Boga. Spod ich kościoła ruszyła procesja w kierunku miejsc ogarniętych ogniem, modły zanosili także rabini w najbardziej ogarniętej pożarem dzielnicy żydowskiej. Dzięki modlitwom stał się cud – ogień udało się opanować. 2 czerwca 2009 roku minęło 290 lat od tych wydarzeń. W tym dniu zaprosiliśmy mieszkańców Lublina na przejście po śladach dominikańskiej procesji i wspólne odtwarzanie atmosfery tamtego dramatycznego dnia. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20.30 w bazylice OO. Dominikanów, następnie maszerowano ulicami Starego Miasta w asyście zakonników i mieszczan. Świetlna instalacja na skraju Placu Zamkowego przypominała, że w tym właśnie miejscu – w dawnej dzielnicy żydowskiej – rozpoczął się pożar i tu dokonał największych zniszczeń. Lublinianom towarzyszyła opowieść Przewodnika, który przybliżył klimat XVIII wiecznego miasta.