Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

POŻAR LUBLINA. 2 czerwca 1719. Rocznica cudownego ocalenia miasta (2.6.2011)

292 rocznica cudownego ocalenia miasta od wielkiego pożaru, który rozgorzał od uderzenia
pioruna 2 czerwca 1719 r.

Lubelska Trasa Podziemna
zorganizowała spektakl


2 czerwca - „POŻAR LUBLINA”

292 rocznica cudownego ocalenia miasta od wielkiego pożaru, który rozgorzał od uderzenia
pioruna 2 czerwca 1719 r.

Historię tego wydarzenia opowiada obraz wiszący w jednej z kaplic bazyliki dominikańskiej.
Widzimy na nim idąca przez miasto procesję zakonników niosących relikwiarz z fragmentem drzewa Krzyża Świętego, widzimy tez rabinów wznoszących prośby do Boga w objętej ogniem dzielnicy żydowskiej. Dzięki modlitwom w czasie procesji poznana została przecudowna Krzyża Świętego protekcja, z osobliwej prowidencji boskiej doznana...Stał się cud, ogień udało się opanować.

2 czerwca 2011 roku minęła 292 rocznica tych wydarzeń. W tym dniu  odbył się happening - przejście śladami historycznej procesji, by wspólnie odtworzyć atmosferę tamtych chwil.

Spektakl rozpoczął się o godz. 20.30 w bazylice oo. Dominikanów.Kontakt:

Maria Kowalczyk
tel. 081 534 65 70
e-mail: [email protected]


POŻAR LUBLINA. 2 czerwca 1719. Rocznica cudownego ocalenia miasta

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe