Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Powrót Sztukmistrza do Lublina - Finał V edycji Festiwalu "Śladami Singera"

 
Miejsce: Lublin, Plac Litewski
Czas: 25 lipca (sobota), godz. 17:15 
Po blisko trzytygodniowej wędrówce uczestnicy Festiwalu, przyjaciele Jaszy Mazura, wrócili do Lublina, rodzinnego miasta literackiego „sztukmistrza”. W miejscach opisywanych przez noblistę przypominali tamten świat i ludzi, bohaterów jego książek. Przywieźli ze sobą walizki pełne wrażeń ze spotkań z mieszkańcami podczas warsztatów i artystycznych prezentacji.
 
25 lipca na Placu Litewskim stworzyli widowisko z elementami cyrku, muzyki, teatru, tańca i pokazu ogniowego. Dla „Sztukmistrza” i razem z nim.
 
Finał Festiwalu „Śladami Singera” był elementem programu Festiwalu „Carnaval Sztuk-Mistrzów”, łącząc tym samym dwa wydarzenia ważne dla atrakcyjności kulturalno-turystycznej regionu.