Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Powiedzieli o nas

Wypowiedzi gości Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" na temat naszej działalności.

Pośród osób, które udzieliły nam wywiadu są: Seweryn Aszkenazy, Edwin Bendyk, Theodore Bikel, Ewa Benesz, Mark Borowski, Jadwiga Czartoryska, Dariusz Czaja, Alex Dancyg, Barbara Engelking, Zbigniew Gluza, Jan Tomasz Gross, Magdalena Gross, Urlike Grossarth, Julia Hartwig, Robert Horbaczewski, Jerzy Kłoczowski, Bogdan Konopka, Jacek Leociak, Adam Michnik, Krzysztof Pomian, Paweł Próchniak, Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Michael Steinlauf, Louise Steinman, Serge Sznajder, Izabela Skórzyńska, Agata Tuszyńska, Szmuel Chaim Wircer.

Seweryn AszkenazyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Twoja energia i twoje myśli łączą dwie sprawy - to co było, jak na to patrzymy dzisiaj, i jak można użyć to doświadczenie, jak uczyć nowe pokolenia, nie żeby to nie powtórzyło, bo historia się powtarza. To co robisz, to pokazujesz im drogę, pokazujesz im tą tragedię i pokazujesz im nowe możliwości i nową drogę.

Fantastyczny talent do mobilizowania młodych ludzi do tak ważnych spraw.

Seweryn Aszkenazy – współzałożyciel stowarzyszenia kultury żydowskiej Beit Warszawa, które w 2003 roku zostało członkiem Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego.

Edwin BendykBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Dobra wizja, dobry pomysł i determinacja w realizacji doprowadzają do spektakularnych efektów i to w różnych wymiarach. (...) Dla mnie najcenniejsze to wykorzystanie nowych możliwości, technologii do odtwarzania pamięci, pracowanie z pamięcią w sposób niesentymentalny, nie opierając się na prostych emocjach tylko przetwarzając ją do wrażliwości i sposobów komunikacyjnych współczesnego społeczeństwa.  


Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta i pisarz, pracuje w tygodniku „Polityka”, wykładowca w Collegium civitas  gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Autor książek: Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci oraz Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu.

Theodore BikelBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Odtworzenie i przypomnienie Lublina takiego, jakim był kiedyś – to coś, co mój przyjaciel Tomasz Pietrasiewicz zdołał zrobić, radząc sobie prawie samemu. To odtwarzanie przeszłości – z dokumentów, fotografii, żywych wspomnień oraz wspomnień, które ludzie po sobie zostawili, opowiedzianych opowieści. To monumentalne przedsięwzięcie. Naturalnie zostaliśmy przyjaciółmi. Jak ktoś, kto robi coś takiego, mógłby nie zostać moim przyjacielem? I ta praca trwa.

Theodore Bikel – pieśniarz ludowy, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, gospodarz autorskiego programu radiowego, prezydent Actors’ Equity, działacz polityczny i społeczny, autor wielu publikacji.

Ewa BeneszBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Robicie to w sposób bardzo skromny i rzetelny i należy wam się za to bardzo duży szacunek.
 
Ewa Benesz – aktorka, performerka, tłumaczka.

Mark BorowskiBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Myślę, że ośrodek może posiadać najważniejsze zbiory poświęcone tej pamięci, jakie widziałem na świecie.
Mark Borowski – brytyjski specjalistą od PR, autor książek dotyczących historii public relations, założyciel Borkowski PR, jednej z najbardziej znanych agencji PR w Wielkiej Brytanii, obsługującej między innymi Sony, Nissana i festiwal w Edynburgu. 30 marca 2011 podczas pobytu w Lublinie, w ramach Europejskiego Kolegium Kultury, odwiedził również Bramę Grodzką.

Jadwiga CzartoryskaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To rewelacja, że ośrodek dostał tą fantastyczną nagrodę, którą jest Nagroda im. Giedroycia (...) nowoczesna, dwudziestopierwszowieczna wersja takiego otwartego myślenia, działania na rzecz różnych społeczności, różnorodności kulturalnej, została uznana i nagrodzona.

Jadwiga Czartoryska – prezes zarządu Fundacji Orange.

Dariusz CzajaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To rodzaj aktywności, rodzaj mądrze pomyślanej stymulacji świadomości pamięci.

Dariusz Czaja – antropolog kultury, eseista, znawca muzyki i życia, podróżnik. Kieruje Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ. Członek redakcji kwartalnika „Konteksty” (PAN). Ostatnio opublikował książki: Anatomia duszy: figury wyobraźni i gry językowe (2005), Lekcje ciemności (2009), Gdzieś dalej, gdzie indziej (2010).

Alex DancygBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jestem pod wrażeniem pomysłów i działalności ośrodka.

Alex Dancyg – historyk, współpracownik Instytutu Yad Vashem.

Barbara EngelkingBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wypełniacie bogatą treścią to co ma nazwę instytucja kultury, jesteście w całkowitym tego słowa znaczeniu instytucją kultury.
Barbara Engelking – psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest  kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami holocaustu. 

Zbigniew Gluza


Zbigniew Gluza – polski redaktor i wydawca,  redaktor naczelny Wydawnictwa KARTA.

Jan Tomasz GrossBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zobaczyliśmy tu głębie waszej działalności (...) jest coś niesamowicie wciągającego i otwierającego do rzeczy niezwykłych (...), że bierze jako punkt odniesienia całe miasto.

Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jan Tomasz Gross – historyk i socjolog, na stałe zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, profesor wydziału historii Uniwersytetu Princeton. Autor książek m.in. Strach: Antysemityzm w Polsce po Auschwitz i Sąsiedzi: Zagłada społeczności żydowskiej w Jedwabnem, Polska.

Magdalena GrossBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To niewiarygodna organizacja, chciałabym, żeby było takich więcej. Myślę też, że jest też wyjątkowa przez swoje nastawienie na fizyczną obecność  przeszłości. To działa szczególnie na nasze pokolenie. Nasza młodzież wychowuje się na multimediach. Wszystko jest bezpośrednie: dotyk, dźwięki – w dużo większym stopniu niż dla starszych pokoleń.

Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Magdalena Gross – absolwentka Uniwersytetu Dominikańskiego oraz Uniwersytetu Chicago. Trenerka i dyrektorka programu Teach for America in New York City.

Urlike GrossarthBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Odnoszę wrażenie, że to miejsce, Teatr NN, jest ogromnym archiwum, miejscem spotkań,  gromadzenia różnych wpływów, zainteresowań, miejscem stawiania pytań, ale jest to też ośrodek badawczy. Jestem szczególnie pod wrażeniem realizowanych tu projektów edukacyjnych.
Urlike Grossarth – artystka, wykładowca w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Dreźnie.

Julia HartwigBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Z wielkim szacunkiem śledzę pracę tego ośrodka, który jest symbolem bezinteresowności.

Julia Hartwig – jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wstępów do albumów Edwarda Hartwiga.

Robert HorbaczewskiBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jestem pełen podziwu dla tego co wam sie udało zrobić.

Robert Horbaczewski – dziennikarz, regionalista, współpracuje z "Kroniką Tygodnia", "Rzeczpospolitą", "Press" oraz "Presserwis". Autor książek: W blasku świec, Tu Szewce, W cieniu kopuł.

Jerzy KłoczowskiBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od początku mam bardzo pozytywną opinie o inicjatywie i waszej działalności, bo trafia w fundamentalne potrzeby.

Jerzy Kłoczowski – historyk-mediewista, historyk kultury polskiej, w tym historii chrześcijaństwa w Polsce, specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Bogdan KonopkaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bardzo cenię ośrodek za otwartość.

Bogdan Konopka – fotograf, krytyk. Tworzy od połowy lat 70. Jeden z głównych twórców nurtu tzw. fotografii elementarnej, której program opracowywał w latach 1982-1985 przy galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu. Od 1989 mieszka i pracuje we Francji. Na stałe współpracuje z polskimi pismami o sztuce: „Format" i „Kwartalnik Fotografia". Fotografuje przede wszystkim przy pomocy aparatu wielkoformatowego.

Jacek LeociakBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jestem pełen podziwu rozmachu i intensywności działań (...) tu są świetni ludzie, bo to ludzie tworzą ośrodek (...).


Jacek Leociak – historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IBL Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w IBL Polskiej Akademii Nauk.

Adam MichnikBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Jest coś symbolicznego w tym, że odpowiedzią na tą obrzydliwość, która jest skierowaną w stosunku do jego działań, jest to co robi, dokonanie kulturowe, kultura jest najlepsza odpowiedzią na barbarzyństwo. Jestem dumny i szczęśliwy, że są w Polsce tacy ludzie jak Tomek.

Adam Michnik – publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.

Krzysztof PomianBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tutaj wpisanie wielkich spraw w historię lokalną nadaje ośrodkowi i temu co tu się dzieje unikatowy wymiar, czegoś takiego chyba nie ma.


Krzysztof Pomian – filozof, historyk, eseista.

Paweł PróchniakBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Praca pamięci to uobecnianie nieobecnego, uobecnianie nieobecnego jest jedną z tych nadziej, z tych intuicji, które leżą u podstaw nowoczesnej sztuki, w tym sztuki awangardowej, z której wyrasta to co Tomek robi.


Paweł Próchniak – historyk literatury i krytyk literacki, wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Irina zu Sayn-Wittgenstein-BerleburgBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To niesamowite co robi Brama Grodzka, ta praca to skrupulatne zbieranie informacji na temat żydowskiego życia w Lublinie, możemy się o tym nauczyć, możemy to zobaczyć. Pamięć i historie są udostępniane ludziom.

Michael SteinlaufBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To co tu robicie to coś bardzo pięknego i specyficznego, jest to podejście teatralne. (...) To bardzo silne metody odzyskiwania pamięci i tworzenia na jej podstawie. (...) To coś potężnego.

Michael Steinlauf – profesor historii w Gratz College w Filadelfii. Autor książki: Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady.

Louise SteinmanBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Odpowiedzialność troski o tę pamięć i historię spada teraz naprawdę na was, na wasze pokolenie i na pokolenia następne. Myślę, że obserwowanie tego, jak to robicie, jest dla ludzi bardzo poruszające, bardzo wymownie do nich przemawia.

Louise Steinman – pisarka, krytyk teatralny, współpracownik „Los Angeles Times”, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Los Angeles.

Serge SznajderBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Gigantyczna praca, która jest od lat realizowana i rozwijana przez ośrodek jest czymś fundamentalnym i naprawdę interesującym, a zaangażowanie pracujących tu ludzi – powtórzę – jest niezwykłe.


Serge Sznajder – przewodniczący Les Amis de Parczew - ziomkostwa parczewskiego w Paryżu, były wiceprzewodniczący Farband - Zrzeszenia Francuskich Stowarzyszeń Żydowskich. Specjalista ds. księgowości, zarządzania i audytów. Wykładowca akademicki (École nationale des ponts et chaussées, Académie Charpentier).

Izabela SkórzyńskaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

To szeroko rozłożone ramiona na wszystkie historie tego miasta i okolic [...] i ponieważ są tak szeroko rozłożone to są też mocno otwarte, na tych którzy chcą tu przyjść i dowiedzieć się czegoś o swoim mieście, o sobie, o swoich sąsiadach, i o tych którzy byli tu przed nami. 
Izabela Skórzyńska – doktor w Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM.

Agata TuszyńskaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Mam wrażenie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" to jest jedno z bardziej twórczych miejsc w tym kraju, jest to miejsce o niezwykłej pulsującej energii, energii, która rozpięta jest, co jest bardzo rzadkie, między przeszłością a przyszłością. Jest to miejsce, co dla mnie jest bardzo ważne, w którym uprawia się pamięć.

Agata Tuszyńska – pisarka, poetka, reportażystka, historyk literatury i teatru. Wydała kilka zbiorów poezji oraz zbeletryzowane biografie - modernistycznej aktorki warszawskiej, Marii Wisnowskiej, oraz światowej sławy pisarza, Isaaca Bashevisa Singera.

Szmuel Chaim WircerBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Dziękuję z głębi mojego serca za waszą pracę.
Szmuel Chaim Wircer – tłumacz, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Yiddishpiel z Tel Awiwu.