Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Polsko-francuskie seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Musée et Centre de documentation juive
contemporaine Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają do udziału w 5-dniowym
seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kultury Żydów.

Seminarium organizowane w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch
narodów” realizowane będzie w Sulejówku, w dniach 21-25 października 2018 roku.

Adresatami seminarium są nauczyciele, którzy mają ukończoną formę doskonalenia
organizowaną w poprzednich latach przez Mémorial de la Shoah w Paryżu lub Yad Vashem w
Jerozolimie.

 

Szczegółowe informacje o szkleniu tutaj.

 

 

Dokumenty

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Zgoda na oddelegowanie pracownika tutaj.

 

Terminy

 

Termin składania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2018 r.


Zapraszamy !