Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

POLECAMY: Nabór zgłoszeń na konferencję "Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje"

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i HL-Senteret zapraszają do nadsyłania zgłoszeń prezentacji, filmów i udziału w Parku Projektów, które złożą się na program konferencji i wydarzeń jej towarzyszących. Materiały można nadsyłać do 31 marca 2016 r. do godz. 23:45.

 

Rejestracja i szczegółowy program dostępne są tutaj.
 
 
 

Organizatorzy o wydarzeniu:

Podczas konferencji zadamy pytanie o rolę i różnorodne aspekty ochrony i popularyzacji żydowskiego dziedzictwa kulturowego we współczesnej Europie. Z jakich powodów i w jaki sposób żydowskie dziedzictwo kulturowe jest włączane w rozmaite dyskursy i praktyki społeczne? Co, jak i dla kogo podlega odbudowie, jest popularyzowane, rewitalizowane, staje się przedmiotem edukacji, czy programów społecznych? Jakie znaczenie dla rozmaitych społeczności mają podejmowane działania w różnorodnych europejskich kontekstach? Popatrzymy na te zagadnienia z perspektywy realizacji projektów i inicjatyw związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym. W szczególności będziemy poruszać się po obszarach związanych z renowacją, edukacją, popularyzatorstwem i wystawiennictwem. Będzie to jednocześnie okazja do zaprezentowania najciekawszych przedsięwzięć, wymienienia się innowacyjnymi metodami pracy, czy dobrymi praktykami. Mamy nadzieję, że uda się wspólnie znaleźć inspiracje dla przyszłych inicjatyw i stworzyć warunki do nawiązania międzynarodowej współpracy. Będziemy łączyć dyskusję z narzędziami sieciowania. Dlatego też proponujemy dwa dni konferencyjne oraz trzeci dzień poświęcony jedynie budowaniu relacji pomiędzy uczestnikami. 

Wykłady wygłoszą: dr Diana Pinto; Ruth Ellen Gruber
Opieka naukowa: prof. Barbara Kirshenblatt –Gimblett
Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Języki: angielski i polski

 
Sesje dyskusyjne, do których można zgłosić wystąpienie:
 
8 czerwca 2016 (środa) 
 • Restoration and Preservation: Meaning and Roles.  Dr Orit Stieglitz
 • Heritage routes – memory, commercialization and popularization. Assumpció Hosta Rebés  
 • Value and uses for oral history. Studying the past relationships of neighbors. Dr Dobrochna Kałwa
 • Exhibition Narratives: Museums and Memorials. Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
 

9 czerwca 2016 (czwartek) 

 • New Media in Jewish heritage education. Michael Peter Edson
 • Medium, object, story. Using multimedia in narrative exhibitions. Arnaud Dechelle
 • Creative approaches to cultural memory and education. Prof. Tor Einar Fagerland
 • Working with local communities in the field of the Jewish cultural sphere and memory. Emil Majuk
 • Social engagement – heritage of diversity or burden of xenophobia? Programs promoting open attitudes and a diverse society. Sesja przygotowywana przez Stowarzyszenie “Nigdy Więcej”
 • Artistic practices as a medium for memory and social change. Dr Erica Lehrer

 

[English version:]


OPEN CALL: Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations.
 
8-10. 06.2016 (Wednesday – Friday)
 
The POLIN Museum of the History of Polish Jews, together with HL-Senteret, is conducting an open call for papers, films and a Project Village for this conference. We are encouraging you to submit your materials until the 31st March 2016, 23:45h. 
Registration and program here.
 
The conference is addressed to practitioners, activists and researchers who work with Jewish cultural heritage on a daily basis. The conference will explore issues related to Jewish cultural heritage in contemporary Europe – preservation, animation, engagement, and impact. For whom is Jewish cultural heritage being preserved and interpreted? What is its role in the renewal of Jewish life and memory? What is its impact on local and diasporic communities? How does Jewish cultural heritage figure in educational, artistic, and cultural programs? How is it deployed in wider historical and contemporary discourses? We will look at these issues through the prism of specific projects and initiatives – historic sites, heritage routes, museums, exhibitions, educational programs, artistic interventions, and new media. Participants will share innovative methods, ideas and good practices. Creative international networking will be the focus of the third day of the conference.
 
Key speakers: Dr. Diana Pinto; Ruth Ellen Gruber
Program director: Prof. Barbara Kirshenblatt –Gimblett
Location: Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland
Language: English and Polish
 
Discussion sessions with an Open Call
 
8 June 2016 (Wednesday) 
 • Restoration and Preservation: Meaning and Roles.  Dr. Orit Stieglitz
 • Heritage routes – memory, commercialization and popularization. Assumpció Hosta Rebés  
 • Value and uses for oral history. Studying the past relationships of neighbors. Dr. Dobrochna Kałwa
 • Exhibition Narratives: Museums and Memorials. Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
9 June 2016 (Thursday) 
 • New Media in Jewish heritage education.  Michael Peter Edson
 • Medium, object, story. Using multimedia in narrative exhibitions. Arnaud Dechelle
 • Creative approaches to cultural memory and education. Prof. Tor Einar Fagerland
 • Working with local communities in the field of the Jewish cultural sphere and memory. Emil Majuk
 • Social engagement – heritage of diversity or burden of xenophobia? Programs promoting open attitudes and a diverse society. Session prepared by “Never Again” Association
 • Artistic practices as a medium for memory and social change. Dr.  Erica Lehrer