Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podwórko Małego Księcia

Podwórko wyobraźni: Mały Książę
Podwórko wyobraźni: Mały Książę (Autor: Bąk, Alina)

W 2014 roku podwórko „Domu Słów” stało się miejscem spotkania z Małym Księciem z książki „Mały Książę” Antoine St. Exupery.

Przez 5 miesięcy to on i jego historie będą zapraszać dzieci ze szkół do spotkania na Podwórku. W ramach działania zapraszamy grupy dzieci na wędrówkę z Małym Księciem. Podwórko "Małego Księcia" powstało dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Słoneczny Pokój oraz we współpracy z wolontariuszami.

Podwórko wyobraźni

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe