Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podsumowanie projektu "Historie z fotogramów" i zebranych relacji mówionych.

Promocja albumu.
Promocja albumu Andrzeja Polakowskiego pt.: "Pożegnanie taboru" oraz podsumowanie projektu "Historie z fotogramów" (w ramach projektu zbierane były relacje mówione na temat Romów z terenu Lubelszczyzny).

Historie z fotogramów

Inspiracją dla projektu stał się cykl fotografii przedstawiających Romów z terenu Lubelszczyzny wykonanych przez Andrzeja Polakowskiego w drugiej połowie lat 60-tych, czyli w momencie, w którym ówczesne władze na mocy specjalnej ustawy zainicjowały akcję przymusowego osiedlania Romów. Z polskich dróg zniknęły barwne tabory, a Romowie zaczęli wtapiać się w polską codzienność.
 
Dzisiaj historia tamtych dni jest mało znana, a sami Romowie często postrzegani są poprzez negatywne stereotypy. Nasz projekt ma wydobyć z niepamięci wydarzenia z lat 60-tych i ich konsekwencje, a przez to dopełnić obraz społeczności romskiej mieszkającej na Lubelszczyźnie.