Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podsumowanie działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2023 roku

Podsumowanie działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2023 roku

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej, artystycznej i animatorskiej. Ośrodek gromadzi wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią, edukacją i animacją. Zasoby te wykorzystuje m. in. na swoim portalu internetowym oraz w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół, mieszkańców, odwiedzających miasto gości, a także poza Lublinem. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji. Prowadzimy aktywność w następujących lokalizacjach: Brama Grodzka, Trasa Podziemna, Dom Słów, Piwnica pod Fortuną i Teatr Imaginarium. Opiekujemy się stworzonym przez Ośrodek Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” oraz miejscem pamięci Umschlagplatz z instalacją artystyczną „Nie/Pamięć Miejsca”