Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Planeta Schulz – prezentacja monograficznego numeru kwartalnika „Konteksty”

28 stycznia 2020 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie z twórcami i bohaterami monograficznego numeru czasopisma „Konteksty” (2019 / nr 1-2) poświęconego twórczości Brunona Schulza i Międzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu.

 

„Kiedy myślę Bruno Schulz, myślę Drohobycz. Kiedyś nie wiedziałem, jaką rangę na mapie mitów kultury i literatury ma Drohobycz. Schulza po prostu «się znało», nawet bez dokładnego czytania jego opowiadań, albo udawało się, że się go zna, że wie się o co chodzi w jego twórczości, bo taki był kanon intelektualny drugiej połowy XX wieku w Polsce, a dodatkowo Schulz wpisywał się atrakcyjnie w indywidualną i elitarną potrzebę otwartości na to, co inne i odmienne, co pochodzi ze świata innego niż zafałszowywana przez lata rzeczywistość, w jakiej żyliśmy”. [Grzegorz Józefczuk z rozmowy z Wierą Meniok, Pawłem Próchniakiem i Zbigniewem Benedyktowiczem].

 

Numer „Kontekstów” pt. „Planeta Schulz”, poświęcony twórczości Brunona Schulza i Międzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu zawiera teksty wybitnych schulzologów, antropologów kultury, literaturoznawców, pisarzy, poetów oraz artystów z całego świata, poruszonych i zainspirowanych twórczością autora „Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Opowiada także o Drohobyczu, tym niezwykłym – jak mówił o nim Marian Hemar – „póltoramieście”.
 

Numer jest dedykowany pamięci wybitnych schulzologów i intelektualnych fundatorów Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, Przewodnikom po Republice Marzeń – Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak, Władysławowi Panasowi i Igorowi Meniokowi.

 

Więcej na stronie kwartalnika "Konteksty": http://www.konteksty.pl/numery/87,324-325

 

W prezentacji monograficznego numeru kwartalnika „Konteksty” PLANETA SCHULZ udział wzięli: Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk, Paweł Próchniak, Zbigniew Benedyktowicz.  Spotkanie poprowadził O. Tomasz Dostatni.

 

Prezentacja monograficznego numeru kwartalnika „Konteksty” PLANETA SCHULZ, fot. Marcin Fedorowicz.

Więcej zdjęć na stronie Facebooka Bramy Grodzkiej.

 

Organizatorami spotkania byli: redakcja kwartalnika "Konteksty", Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie, Fundacja "Ponad Granicami" i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Informacja o spotkaniu na stronie Uniwersytetu w Drohobyczu:

http://dspu.edu.ua/news/mizhnarodna-prezentaciya-specialnogo-chysla-polskogo-naukovogo-chasopysu-konteksty/