Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pierwsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni – Place w przestrzeni Lublina

Pierwsze publiczne spotkanie w ramach lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni odbyło się 2 marca 2006 roku w czwartek o godz. 17. w sali Trybunału Koronnego.

Tematem spotkania były place w przestrzeni Lublina: plac Po Farze, Rynek, plac Łokietka, plac Wolności, plac Kochanowskiego, plac Litewski, plac Zamkowy, plac Dworcowy, Centrum Zana, plac Teatralny, plac M. Curie-Skłodowskiej.

Forum Kultury Przestrzeni powstało z inicjatywy Romualda Dylewskiego, organizatorem spotkania był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spotkanie otworzyła Elżbieta Mącik prezentacją wspomnianych miejsc (rzuty planów, widoki ogólne i zdjęcia detali). Opowiedziała zebranym m.in. o genezie tych placów i ich funkcji (czyli oczekiwań, jakie miały lub mają spełniać).

 

Czytaj więcej>>> Place w Lublinie – definicja placu

 

Cele debaty:
- zobaczyć, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy „place Lublina” (nie jest to tylko plac Litewski);
- zobaczyć, jakie te place są i czego im brakuje;
- podzielić się pomysłami na funkcjonowanie ich wnętrz;
- zrobić pierwszy krok w kierunku wypracowania hierarchii ważności wnętrz, aby kiedyś być możne wypromować działanie miasta na rzecz jakichś konkretnych, najważniejszych miejsc
- wypracowywać wizje zagospodarowania miejsc, które uznajemy za szczególne, by być przygotowanym - kiedy nadarzy się okazja do zmian - do wprowadzania zmian zgodnych z naszymi oczekiwaniami (tzn. chodzi o to, żeby w ogóle wyrabiać w sobie jakieś oczekiwania wobec przestrzeni i umieć je artykułować).

 

Czytaj więcej>>> zapis pierwszego spotkania Forum Kultury Przestrzeni

 

Oprócz wymiernych skutków, które ta i kolejne debaty, mogą przynieść, chodzi też ogólnie o to, żeby rozwijać zdolność określania, dlaczego jakieś miejsce jest mile, przyjazne, a inne nie (rozwój wrażliwości oraz kryteriów oceny przestrzeni i języka jej opisu).

Temat debaty jest zgodny z założeniami Forum - w porozumieniu o utworzeniu Forum wśród pierwszych trzech tematów do dyskusji wymienia się Centrum Zana oraz place Lublina.