Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pardes Festival |Spotkania z Kulturą Żydowską w klimacie późnego lata

Pardes Festival |Spotkania z Kulturą Żydowską w klimacie późnego lata


Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 8 do 12 września na dziewiątą edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Spotkania festiwalowe odbywają się w różnych lokalizacjach Kazimierza Dolnego i Janowca. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest partnerem Pardes Festival.

Organizatorzy zapraszają do udziału w bogatym programie festiwalowym w atmosferze otwartości i życzliwości dla różnorodności religijnej, etnicznej i kulturowej Lubelszczyzny i całej Polski. Festiwal łączy przeszłość z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, w przekazach historycznych, we wspomnieniach i dziełach sztuki ślady wielowiekowej obecności żydowskich sąsiadów w Kazimierzu Dolnym, Janowcu, na Lubelszczyźnie, całej Polsce - obecności tragicznie przerwanej we wrześniu 1939 r. W kameralnej scenerii miasteczek nad Wisłą, z respektem dla natury i architektury, spotykamy się z artystami i wybitnymi znawcami historii lokalnej, tematyki żydowskiej i wielokulturowości. Tradycyjnie już goście festiwalowi powędrują śladami żydowskimi w Kazimierzu Dolnym i zwiedzą Synagogę.

W trakcie Pardes Festival powracamy do mitycznego sztetla i poznajemy mikrokosmos wielokulturowych miast i miasteczek w dawnej Polsce. Pamięć międzywojennego wielokulturowego Lublina przywoła Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.: „Obrazy z przeszłości: Szeroka w Lublinie –  opowieść o głównej ulicy nieistniejącego miasta żydowskiego”. Prezentacja multimedialna żydowskiego Lublina odbędzie się w Domu Architekta SARP, 10 września, godz. 14:00.

W nawiązaniu do historii polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą i barwnej postaci jej założyciela, wybitnego malarza i pedagoga Tadeusza Pruszkowskiego, zaplanowano w partnerstwie z SARP spotkanie poświęcone Lechowi Niemojewskiemu, twórcy projektu architektonicznego - ikonicznej już - Willi Pruszkowskiego. Atelier malarza ożywi się wspomnieniami o dwóch wybitnych osobowościach artystycznych mocno splecionych z historią Kazimierza nad Wisłą.

W programie tegorocznej edycji festiwalu niezwykłe wydarzenia artystyczne, m.in. wernisaż wystawy zjawiskowych kolaży z papieru Grety Grabowskiej „Zapomniane sąsiedztwo – teka kazimierska” (8 września, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki) i pokaz filmów dokumentalnych o sztuce (w partnerstwie z On Art Film Festival) ze specjalnym udziałem malarza i grafika Jacka Sroki i reżysera Jarosława Migonia, 9 września, godz. 18.00, Hotel Berberys.

I tego roku organizatorzy proponują cykl spotkań objętych wspólnym tytułem Pardes znaczy Ogród. W ogrodach na Zamkowym Wzgórzu spotkamy się 9 września z autorem niezwykłej publikacji  - „Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian. Biografia”. Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przybliży i zinterpretuje znaczenie żydowskiego  święta Tu bi-Szwat (Nowy Rok Drzew). Spotykamy się 10 września na ocienionym gęstwiną drzew tarasie Willi Ima (ul. Czerniawy 33). W ramach tego cyklu, już po raz kolejny, odbędzie się piknik na terenie skansenu janowieckiego, zgodnie z przesłaniem „Pardes znaczy Ogród / Mleko, miód i wino” (11 września). W programie m.in. warsztat wycinanki żydowskiej, warsztat garncarski i gawęda o glinianych naczyniach szabasowych, degustacja lokalnych win i lubelskich cydrów.

Pardes Festival to także wyjątkowe wydarzenia muzyczne: w piątkowy wieczór, 10 września, w Kazimierzu Dolnym zaplanowany jest koncert znakomitego Tubis Trio w kameralnej sali Hotelu Berberys. Projekt „Sygnowano Bajgelman: Impresje” to współczesne odczytanie twórczości wybitnego żydowskiego kompozytora Dawida Bajgelmana. 11 września, na finał pikniku w skansenie janowieckim, zagra i zaśpiewa Kapela Niwińskich ze specjalnym udziałem charyzmatycznej wokalistki Justyny Piernik.

W programie niedzieli festiwalowej, 12 września, wydarzenia upamiętniające żydowską społeczność Janowca: prezentacja przybliżająca historię cmentarza żydowskiego w Janowcu, Marsz Pamięci Żydów Janowieckich i koncert na organy i klawesyn w wykonaniu Weroniki Janyst w Kościele Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty.

Pardes Festival to wędrówka śladami Żydów aszkenazyjskich przez miasta i miasteczka dawnej Rzeczpospolitej, szlakami, na których krzyżują się tradycje Wschodu i Zachodu. Program festiwalowy przywraca obrazy z przeszłości i osadza je we współczesnym kontekście, w przestrzeni fizycznej i metafizycznej, która wyłania się z opowieści utkanych z zapisów, relacji, starych fotografii, materii architektonicznej, dzieł malarskich i muzyki.

Link do programu: https://kazimierzdolnynaweekend.pl/pardes-festiwal-juz-we-wrzesniu-co-w-programie

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Lubelskie.pl i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin są patronami honorowymi Pardes Festival.

Tekst: dr Aleksandra Markiewicz, dyrektor programowa i artystyczna Pardes Festival