Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym (16-21.08.2016)

Fundacja Spichlerz Kultury zorganizowała  wyjątkowe wydarzenie kulturalne, Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym w dniach 16 - 21 sierpnia 2016. Patronem honorowym festiwalu jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Marszałek Województwa Lubelskiego.

Pardes Festival to inicjatywa przywracająca wielokulturowe bogactwo Kazimierza Dolnego i Lubelszczyzny, odkrywająca duchowe i materialne dziedzictwo regionu, także w szerszym europejskim kontekście.

Twórcy festiwalu czerpią z tradycji dziedzictwa kulturowego Polski i Europy i kreują nowe – cel Pardes Festival  realizuje się w formie atrakcyjnego programu o dużych walorach artystycznych i poznawczych. Narracja festiwalowa obejmuje wątki opisujące wielokulturowość polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego i podkreśla różnorodność jako cechę immanentną dla polskiej kultury.

Uroczysta inauguracja festiwalu odbyła 16 sierpnia (wtorek), o godz. 17.00 w kazimierskiej synagodze. W programie inauguracji znalazła się multimedialna prezentacja galerii Paradisus Iudaeorum na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W części drugiej koncert Nie wierzę piosence w wykonaniu wybitnej wokalistki Lory Szafran i zespołu Bogdana Hołowni. Lora Szafran zaśpiewa piosenki tekściarzy i kompozytorów pochodzenia żydowskiego. Wstęp wolny!

Pardes Festival oferował bogaty, interdyscyplinarny program z wieloma prezentacjami multimedialnymi, koncertami, filmami, spacerami tematycznymi po kolekcjach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Atrakcją festiwalu był warsztat wycinanki żydowskiej prowadzony przez mistrzynię wycinanki Joannę Matyjasek z Lublina.

17 sierpnia (środa) odbyło się - już po raz kolejny - Popołudnie ze Śliwką. Koniec sierpnia pachnie w Kazimierzu śliwką! Fundacja Spichlerz Kultury chciałaby przywrócić śliwce należne jej miejsce wśród wielu innych atrakcji kazimierskich i uczynić spoiwem dawnych i dzisiejszych czasów. Śliwka w przedwojennym Kazimierzu Dolnym łączyła społeczność polską i żydowską. O śliwce pisał Tadeusz Pruszkowski: Mam wrażenie, że [Kazimierz] stanie się miastem figurującym w Bedekerze jako miasto wytwarzające obrazy i śliwki, podobnie jak Bruksela - koronki, a Łódź towary łokciowe.

Smakiem i zapachem śliwek (także wędzonych!), aromatem wypieków śliwkowych i innych smakołyków śliwkowych delektowaliśmy się w Pensjonacie Folwark Walencja (ul. Góry 16). Zapraszamy na arcyciekawą prezentację  kustosza Muzeum Wsi Lubelskiej Grzegorza Miliszkiewicza Żyd – dzierżawca sadów w czasach II Rzeczpospolitej. Na śliwkową nutę zagra zespół SięGra w duecie - dwaj wybitni muzycy: Bartłomiej Stańczyk i Jarosław Adamów.

Program festiwalowy oferował spotkania poświęcone historii Kazimierza Dolnego i słynnej kazimierskiej polsko-żydowskiej kolonii artystycznej. Tematykę europejskich kolonii artystycznych prezentujemy tego roku na przykładzie najsłynniejszej chyba kolonii artystycznej w Niemczech, w Worpswede. Spotkanie z gośćmi z Niemiec odbyło się w sobotę festiwalową (20.08.).

W trakcie Pardes Festival wracamy do mitycznego sztetla, ale tego roku podążaliśmy także śladami tradycji i kultury żydowskiej wpisanej w historię i przestrzeń kilku miast: Lublina, Łodzi, Poznania i Leszna, i najmniejszego miasta w międzywojniu, czyli Nowogródka. W programie były wyjątkowe prezentacje multimedialne, filmy i czas na refleksję nad wielokulturową przeszłością Polski.

Program prezentujący żydowski i wielokulturowy Lublin współtworzą Piotr Nazaruk i Marcin Fedorowicz z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

17.08. środa | godz.11:00 "Całkiem nieszczególny numer Lubliner Tugblat z 2 grudnia 1929 r. | prezentacja multimedialna | Piotr Nazaruk | Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN Lublin | KOKPiT | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |
„Lubliner Tugblat” był pierwszą i jednocześnie najdłużej ukazującą się gazetą w języku jidysz wydawaną w Lublinie. Gazetę założyli w 1918 r. Izrael Kacenelenbogen, Mojsze Gradel (działacze Żydowskiej Partii Ludowej), Izrael Barzach (powiązany ze środowiskiem syjonistycznym) i Mojsze Chaim Wizenfeld (ze środowiska ortodoksów). Czasopismo ukazywało się niemal nieprzerwanie przez cały okres 20-lecia międzywojennego -codziennie oprócz sobót, aż do 8 września 1939 r.

17.08. środa | godz.12:00 | Życie codzienne w wielokulturowym Lublinie na fotografiach Stefana Kiełszni – lata 30. XX wieku | prezentacja multimedialna | Marcin Fedorowicz | Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN” Lublin | KOKPiT | ul Lubelska 12 | wstęp wolny |
Pod koniec października 1934 r. Stefan Kiełsznia wykonał szereg fotografii przedstawiających sklepy i partery kamienic w centrum Lublina. Zachowało się 145 zdjęć z ulicy Nowej, Lubartowskiej, Świętoduskiej, Kowalskiej i Szerokiej. Zdjęcia te są bezcenną dokumentacją życia codziennego w Lublinie w latach 30. ubiegłego wieku.

Każdego roku organizatorzy festiwalu przywołują także tematykę innej mniejszości narodowej lub etnicznej zamieszkującej Polskę. W piątek, 19 sierpnia wyruszyliśmy w podróż śladami Łemków, tradycji i kultury łemkowskiej, która na stałe wpisała się w krajobraz kulturowy Polski. Zapowiada się wiele atrakcji! W programie cykl wydarzeń poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego Łemków w Polsce. Na finał dnia łemkowskiego odbył się koncert chóru polifonicznego WIDYMO w Teatrze na Klepisku w Skowieszynku pod Kazimierzem Dolnym. Koncert pieśni łemkowskich w wykonaniu WIDYMO to wyraźny akcent wielokulturowy na finał dnia łemkowskiego: znak bogatego i niełatwego wielokulturowego dziedzictwa Polski.

Muzyczny finał Pardes Festival to tego roku koncert rewelacyjnego zespołu Bester Quartet. 20 sierpnia, sobota, godzina 21.00 na Zamku w Kazimierzu!

| bilet 20 zł | sprzedaż:  kasa zamku (10:00-17:30)  i Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu (9:00-17:00), ul. Rynek 15 | tel. 81 88 10 709 | czynne: poniedziałek – niedziela |

21 sierpnia 2016, w niedzielę, zorganizowaliśmy dla gości festiwalowych - wspólnie z Muzeum Wsi Lubelskiej – wycieczkę do podlubelskiego skansenu. W programie znalazło się zwiedzanie odtworzonego miasteczka, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kultury materialnej społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie i udział w dożynkach dworskich.

Pardes Festival to znakomita okazja do zdobycia wiedzy o różnorodności etnicznej, religijnej, kulturowej i społecznej Polski w przeszłości i współcześnie. Formuła wydarzeń festiwalowych i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego.

PROGRAM Pardes Festival

WTOREK |16 sierpnia |

11.00 W Kamienicy Celejowskiej o artystach żydowskich z kazimierskiej kolonii artystycznej |spacer z Łukaszem Rejowskim |Kamienica Celejowska |Muzeum Nadwiślańskie | ul. Senatorska 11 | wstęp wolny |

12.00 W synagodze i w domu | spacer po kolekcji sztuki złotniczej z Anielą Ryndziewicz | Muzeum Sztuki Złotniczej | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny |

14.00 Wykład i warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Lublin | KOKPiT |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny - koniecznie z nożyczkami |

17.00 Inauguracja PARDES FESTIVAL | Synagoga | ul. Lubelska 4 | wstęp wolny |

Czy Rzeczpospolita szlachecka była rajem dla Żydów? – o galerii  Paradisus Iudaoerum (1569-1648) na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | prezentacja multimedialna |
| dr Małgorzata Stolarska-Fronia / UMK Toruń |

| Nie wierzę piosence | Koncert Lory Szafran z towarzyszeniem zespołu Bogdana Hołowni |Bogdan Hołownia – pianino | Robert Murakowski – trąbka, flugelhorn |Wojciech Pulcyn - kontrabas |organizator Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Avir sp. z o.o |

21.00 Cztery nacje w cieniu wieszcza. Opowieści o Nowogródku | prezentacja multimedialna |  |Tomasz Kuba Kozłowski / Dom Spotkań z Historią Warszawa |

| pokaz filmu Nowogródek 1931 |

| Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 |wstęp wolny |

ŚRODA |17 sierpnia |

10.00 Nidpas be-Lublin (wydrukowano w Lublinie) – tajemnice żydowskich starych druków | |prezentacja multimedialna |dr Magdalena Bendowska / Żydowski Instytut Historyczny Warszawa | | KOKPiT | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

11.00 Całkiem nieszczególny numer Lubliner Tugblat z 2 grudnia 1929 r. | prezentacja multimedialna | Piotr Nazaruk / Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN Lublin” |KOKPiT |
ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

12.00 Życie codzienne w wielokulturowym Lublinie na fotografiach Stefana Kiełszni – lata 30. XX wieku | prezentacja multimedialna | Marcin Fedorowicz / Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” Lublin| KOKPiT | ul Lubelska 12 | wstęp wolny |

13.00 Jak Leo Baeck  lokomotywy oglądał. Czyli podróż ścieżkami wielkopolskich Żydów |
prezentacja multimedialna | dr Małgorzata Grzywacz / Uniwersytet Adama Mickiewicza i Stowarzyszenie Miasteczko| KOKPiT | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

14.00 Ocalić od zapomnienia. Dzielnica żydowska | pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego przez nauczycieli i uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie Wielkopolskim |15 min. | KOKPiT | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

17.00 POPOŁUDNIE ze ŚLIWKĄ | Pensjonat Folwark Walencja |ul. Góry 16 |

Żyd – dzierżawca sadów w czasach II Rzeczpospolitej | prezentacja multimedialna | Grzegorz Miliszkiewicz / Muzeum Wsi Lubelskiej |

| W programie m.in. pokaz filmu Miasteczko, degustacja przysmaków śliwkowych i produktów lokalnych, pokaz wędzenia śliwek |

| Na śliwkową nutę muzykuje zespół SIĘGRA! w duecie|

| śliwkowy bilet wstępu 20 zł |

20.00 Wieczór filmowy – dokument| Einstein w Ziemi Świętej | reż. Micha Shagrir, Izrael | 55 min. |Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 | w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy |wstęp wolny |

CZWARTEK |18 sierpnia | wstęp wolny na wszystkie wydarzenia |

11.00 Wielokulturowa Łódź – architektura przemysłowej metropolii |Prezentacja multimedialna  | Piotr Piluk / Pietrucha International Group | KOKPiT | ul. Lubelska 12 |
12.00 O mecenacie artystycznym i kulturalnym łódzkich rodzin fabrykanckich | prezentacja multimedialna | Cezary Pawlak / Muzeum Miasta Łodzi | KOKPiT | ul. Lubelska 12 |
13.00 Miejsca, ludzie, rzeczy - łódzkie mikrohistorie | prezentacja multimedialna | Anna Dąbrowicz / Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | KOKPiT | ul. Lubelska 12 |
17.00 Miasto, miasteczko, wieś | prezentacja albumu wydawnictwa Boni Libri Świat utracony. Fotografie. Żydzi polscy 1918-1939| Leszek Dulik / wydawnictwo Boni Libri Lublin | prof. Konrad Zieliński / UMSC Lublin | Współwydawca albumu - Żydowski Instytut Historyczny / Warszawa | Dom Architekta SARP | Rynek 20 |
18.30 Makieta Litzmannstadt Getto - projekt upamiętnienia ofiar Holocaustu w Łodzi |
Izabela Terela i dr Piotr Machlański  / Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | KOKPiT |
ul. Lubelska 12 |

19.30 Wieczór filmowy – dokument | Ala z elementarza | reż. Edyta Wróblewska | 28 min. |
| KOKPiT | ul. Lubelska 12 |

PIĄTEK | 19 sierpnia | wstęp wolny na prezentacje i pokaz filmu |

11.00 Powitanie łemkowskie | Bogdan Gambal/ Stowarzyszenie łemkowskie Ruska Bursa / Gorlice |KOKPiT | ul. Lubelska 12 |

11.15  Wprowadzenie do świata Łemków |prezentacja multimedialna |dr hab. Andrzej A. Zięba  / Uniwersytet Jagielloński Kraków | KOKPiT |ul. Lubelska 12 |

12.30  Nikifor z Krynicy | prezentacja multimedialna | Zbigniew Wolanin / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu | KOKPIT |ul. Lubelska 12 |

16.00 O fenomenie łemkowskiej cerkwi | prezentacja multimedialna | Damian Nowak / Instytut Dziedzictwa Narodowego | Dom Architekta SARP | Rynek 20 |

18.00 Wieczór filmowy – fabuła |Mój Nikifor | reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze |1 godz. 37 min.| KOKPiT| ul. Lubelska 12 |

21.00 Hej, kukuczka kukała | koncert chóru polifonicznego WIDYMO |Teatr na Klepisku | Skowieszynek 15 - drogą przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka |

| bilet 25 zł | sprzedaż biletów w Pensjonacie Joanna, ul. Sadowa 3, tel: 81 881 07 39 i na godzinę przed koncertem w Teatrze na Klepisku |

SOBOTA |20 sierpnia |

11.00 O kolonii artystycznej w Worpswede |prezentacja multimedialna | Bjoern Herrmann / Große Kunsschau Worpswede | Waldemar Grażewicz / Worpswede | KOKPiT| ul. Lubelska 12 |

12.30 W kręgu École de Paris: Henryk Epstein | prezentacja multimedialna | Artur Winiarski  / Muzeum Villa la Fleur Konstancin | KOKPiT |ul. Lubelska 12 |

16.00 FILMOWY FINAŁ PARDES FESTIVAL – dokument | Sieroty rewolucji | reż. Igal Bursztyn, Izrael |     

| 85 min. | KOKPiT | ul. Lubelska 12 | w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy |wstęp wolny |

18.30  Spacer po Kazimierzu Dolnym z Kazimierz_tour | zbiórka przed Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |

21.00 MUZYCZNY FINAŁ PARDES FESTIVAL | KONCERT BESTER QUARTET | ZAMEK w KAZIMIERZU DOLNYM |

| bilet 20 zł | sprzedaż:  kasa zamku (10:00-17:30)  i Centrum Informacji Turystycznej (9:00-17:00), ul. Rynek 15 | tel. 81 88 10 709 | czynne: poniedziałek - niedziela |

NIEDZIELA |21 sierpnia | wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej| wstęp 5 zł |

11: 00  program specjalny dla gości Pardes Festival | zwiedzanie obiektów żydowskich w Miasteczku na terenie skansenu |

14:00 dożynki dworskie

Muzeum Wsi Lubelskiej | Aleja Warszawska 96, Lublin | tel. 81 533 85 13 |

Partnerem festiwalu jest Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN.

Zachęcamy do odwiedzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival

Tekst: Aleksandra Markiewicz, dyrektor programowy Pardes Festival
Oprawa graficzna: Antonina Konopelska

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Uznanie dla Pardes Festival

Dawny Kazimierz podczas Pardes Festival 16-21.08.2016

Pardes Festival