Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pardes Festival 2017 | Spotkania z Kulturą Żydowską | 16-20 sierpnia 2017 | Kazimierz Dolny |

PARDES FESTIVAL 2017 | Spotkania z Kulturą Żydowską | 16-20 sierpnia 2017 | Kazimierz Dolny |

 

Zachęcamy do śledzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piąta edycja festiwalu pomyślana została jako swego rodzaju podsumowanie wątków festiwalowych już obecnych w latach ubiegłych. Organizatorzy, czyli Fundacja Spichlerz Kultury, wykreowali bogaty interdyscyplinarny program i powracają na znane już ścieżki tematyczne. Zapraszano publiczność festiwalową na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, romskich, ormiańskich i łemkowskich. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest ­­– od pierwszej edycji – historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

W programie festiwalu znalazły się m.in. prezentacje multimedialne poświęcone szeroko definiowanej sztuce żydowskiej, spacer po kolekcji malarstwa polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kamienicy Celejowskiej i oprowadzanie po ekspozycji judaików Muzeum Sztuki Złotniczej w gmachu głównym Muzeum Nadwiślańskiego, warsztat wycinanki żydowskiej poprzedzony prelekcją poświęconą znakom zodiaku w żydowskiej kulturze ludowej. Organizatorzy zachęcali do udziału w spacerach tematycznych w przestrzeni miasteczka.

Już tradycyjnie odbyła się prezentacja jednej z galerii wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tym razem wędrowaliśmy po galerii „Miasteczko. 1648-1772”.

Aż dwie prezentacje przypomniały wystawy poświęcone wybitnym łódzkim artystom żydowskim, braciom Hirszenbergom. W ramach obchodów 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego przypomnieliśmy postać Józefa Sandla, założyciela działu sztuki w ŻIH i także znawcy twórczości Samuela Hirszenberga.

W ramach obchodów 700-lecia lokacji Lublina odbyła się prezentacja Marcina Fedorowicza z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” Przedwojenny wielokulturowy Lublin na fotografiach z kolekcji Bramy Grodzkiej.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” prowadzi Archiwum Fotografii od 1997 r. Kiedy z  inicjatywy Ośrodka w „Gazecie w Lublinie” opublikowano apel skierowany do Lublinian o przekazywanie przedwojennych fotografii miasta na wystawę „Wielka Księga Miasta. Lublin w fotografii do 1939 roku”, oddźwięk był bardzo żywy. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta: zgromadzono kilkaset fotografii dokumentujących życie Lublina przed 1939 r. Ośrodek gromadzi i systematycznie powiększa Archiwum Fotografii. Zasoby obejmują: kilka tysięcy fotografii w formie odbitek na papierze, negatywy, diapozytywy, dagerotypy i kopie w wersji cyfrowej. Trzon zbioru stanowią zdjęcia Edwarda Hartwiga, Stefana Kiełszni, Stanisława Magierskiego, Jana Bułhaka, Józefa Czechowicza, Wiktora Ziółkowskiego, Romana Višniaka i innych fotografów działających w okresie międzywojonia. Ponadto Archiwum gromadzi zdjęcia lotnicze i dokumentacje techniczne. Od 2012 r. w zasobie Archiwum znajduje się kolekcja blisko 3000 szklanych negatywów znalezionych podczas remontu w jednej z kamienic na Starym Mieście w Lublinie. Ważną częścią kolekcji są zdjęcia i kolekcje rodzinne. Zdjęcia z Archiwum posłużyły do zbudowania dwóch wystaw: „Wielka Księga Miasta. Lublin w Fotografii do 1939 roku” (maj 1998 r.) oraz „Portret Miejsca” (maj 1999 r.). Materiały zostały także wykorzystane do przygotowania nowej, uzupełnionej i znacznie rozbudowanej wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” otwartej w 2011 r. Ważnym elementem nowej wystawy stała się wirtualna makieta przedwojennego Lublina w całości opracowana na podstawie materiałów ze zbiorów Archiwum Fotografii (na kanwie materiałów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”). Zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" są udostępnianie on-line na stronie internetowej Biblioteki Multimedialnej Teatru NN (www.biblioteka.teatrnn.pl)

Już tradycyjnie wystąpił na Pardes Festival kurator kolekcji Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie, Artur Winiarski, wybitny znawca twórców z kręgu École de Paris. Tego roku prezentacja Artura Winiarskiego poświęcona była kolekcji Villi la Fleur i przybliżyła pięć lat działalności wystawienniczej tego niezwykłego muzeum gromadzącego malarstwo, rzeźbę i grafikę artystów polskich i żydowskich, działających w pierwszej połowie XX w. we Francji.

Do krainy zabawek produkowanych w kaliskiej fabryce żydowskich fabrykantów wielce zasłużonych dla miasta Kalisza wprowadziła gości festiwalowych Julia Łach, znawczyni tematyki starych zabawek celuloidowych, kolekcjonerka i renowatorka zabytkowych lalek.

W ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu „Żydowskie Motywy” 2017 odbyły się dwa wydarzenia filmowe: „Hummus! i „Nad brzegami Jarkonu”.

W Roku Rzeki Wisły nie zabrakło wydarzenia poświęconego roli Wisły w historii Kazimierza Dolnego. W niedzielę festiwalową, 20 sierpnia, kustosze Muzeum Wsi Lubelskiej oprowadzili  gości festiwalu po podlubelskim skansenie, w którym zgromadzono cenne obiekty żydowskiej kultury materialnej.

W programie festiwalu zaplanowano cztery wydarzenia muzyczne: na kazimierskim Rynku, w ramach inauguracji Pardes Festival 2017, 16 sierpnia, wystąpił zespół Meadow Quartet. Zaprezentował on utwory lidera zespołu, Marcina Malinowskiego. Organizatorem koncertu było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ).

W trakcie Popołudnia z Morelą odbył się niezwykły wielokulturowy koncert muzyki i poezji ormiańskiej, hebrajskiej, perskiej i greckiej "Kiele, kiele" ("Przyjdź, przyjdź") w wykonaniu duetu Sol et Luna, czyli Saby Krasoczko i Mieczysława Litwińskiego.

W piątkowy wieczór 18 sierpnia w Teatrze na Klepisku pod Kazimierzem: wystąpiła fenomenalna Café Cortao el Grupo Flamenco de Varsovia. A po koncercie warsztat flamenco. Koncert flamenco stał się zwieńczeniem dnia wielokulturowego na Pardes Festival.

W koncercie finałowym festiwalu, w sobotę 19 sierpnia, zagrał i zaśpiewał Global Shtetl Band, formacja, którą tworzą dwaj muzycy z Niemiec, Markus Milan Mueller i Daniel Piccon oraz świetnie znany muzyk lubelski, Bartek Stańczyk. Motyw przewodni koncertu to Yiddish Mambo i Latino-Klezmer! Nowy Jork, Miami, Hawana, Buenos Aires w połowie XX w.: muzyka imigrantów z Europy Wschodniej styka się z kulturą obu Ameryk, dając nową, gorącą mieszankę tradycji Starego Kontynentu, muzyki żydowskiej oraz modnych wówczas rytmów latynoamerykańskich. Global Shtetl Band czerpie z tej ekscytującej tradycji „mamboniksów”, przekształcając ją z odwagą, wirtuozerią i wdziękiem w muzykę nowego zglobalizowanego milenium. Zespół wystąpi w Teatrze na Klepisku.

Motyw graficzny piątej edycji Pardes Festival to połączenie wycinanek Joanny Matyjasek i oprawy graficznej Lidii Dańko.

Tekst Aleksandra Markiewicz - dyrektor programowy Pardes Festival

Program | Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską

| Kazimierz Dolny 16 – 20 sierpnia |

 

|16 sierpnia środa|

11:00 |  Muzeum Nadwiślańskie | ul. Senatorska 11 | wstęp wolny

W Kamienicy Celejowskiej o artystach żydowskich z kazimierskiej kolonii artystycznej | spacer
z Dorotą Seweryn i Łukaszem Rejowskim 

12:00 |  Muzeum Sztuki Złotniczej | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny

W synagodze i w domu | spacer po kolekcji sztuki złotniczej | oprowadzanie Aniela Ryndziewicz 

14.00 | Studnia na Rynku |

Spacer po kazimierskich rynkach z dr Andrzejem Pawłowskim | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara”

16:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

Spacer z Salomonem Majmonem, czyli o koncepcji galerii „Miasteczko” na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | prezentacja multimedialna | Dagmara Mańka-Wizor | MHŻP POLIN

17:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

O znakach zodiaku w żydowskiej kulturze ludowej| prelekcja i prezentacja ikonografii |Aleksandra Wilczura / Stowarzyszenie Cukunft

18:30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |koniecznie z nożyczkami |

Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Stowarzyszenie Cukunft

Inauguracja Pardes Festival | Rynek

21.00 | Meadow Quartet | koncert otwarcia na Rynku kazimierskim |wstęp wolny
organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ)

 

 

| 17 sierpnia 2017 czwartek|

11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

Bracia Hirszenbergowie. W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Reminiscencje z wystawy w Pałacu Poznańskich | prezentacja multimedialna | Adam Klimczak / Muzeum Miasta Łodzi

12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu | prezentacja multimedialna | Jakub Bendkowski / Żydowski Instytut Historyczny / Warszawa

15.00 | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny

Przedwojenny wielokulturowy Lublin na fotografiach z kolekcji Bramy Grodzkiej | prezentacja multimedialna | Marcin Fedorowicz / Brama Grodzka / Lublin | w ramach obchodów 700-lecia lokacji Lublina

17.30 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 |morelowy bilet wstępu 25 zł

| Popołudnie z Morelą | 650 lat diaspory ormiańskiej w Polsce |ormiańskie powitanie

Na ormiańskim szklaku. O orientalizacji kultury polskiej |prezentacja multimedialna | profesor Andrzej Zięba / Uniwersytet Jagielloński / Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

| Kiele, Kiele | duet SOL et LUNA |wielokulturowy koncert muzyki i poezji ormiańskiej, hebrajskiej, perskiej i greckiej

| Degustacja oryginalnych potraw ormiańskich z nałęczowskiego ARARATU i lokalnych przysmaków

21.00 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 | wstęp wolny

| Wieczór filmowy | Hummus! | Izrael 2015, reż. Oren Rosenfeld, 72 min. |w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy

 

 

| 18 sierpnia piątek|

| Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny na wszystkie prezentacje

11.00  | Powitanie romskie | Agnieszka Caban |Stowarzyszenie Romano Waśt

 11.15. | Jadą Cyganie wielu wozami... O kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie | prezentacja multimedialna | Andrzej Grzymała-Kazłowski

12.30 | Porajmos - zapomniany Holokaust. Roma i Sinti w Litzmannstadt-Getto | prezentacja multimedialna |dr Zofia Trębacz / Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łodzi

Patronat Honorowy Austriackiego Forum Kultury w Warszawie

Pokaz filmowy |Samudaripen – Sam strach | część 1 i 2 | reż. Anna Grażyna Suchocka |23 min.
Partner pokazu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos

15.00 | Kunszt detalu. O sztuce i ornamentyce ormiańskiej | prezentacja multimedialna | Paweł  Grzesik / Muzeum Narodowe w Kielcach

16.30 | Cerkiew, kościół, synagoga w twórczości Nikifora | prezentacja multimedialna | Zbigniew Wolanin / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu / Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju

21.00 |Teatr Klepisko | Skowieszynek 15 | bilet 25 zł / sprzedaż przed koncertem |Wieczór flamenco z Café Cortao el Grupo Flamenco de Varsovia|

| po koncercie warsztat flamenco|

|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru Klepisko

 

 

|19 sierpnia sobota|

11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

W kręgu malarzy École de Paris. O kolekcji Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie| prezentacja multimedialna | Artur Winiarski |Muzeum Villa La Fleur / Konstancin

12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

Historia Fabryki Celuloidowych Zabawek A. Szrajera w Kaliszu. Czy przypuszczałby kto, że taka drobna rzecz jak lalka może przyczynić się do uszczęśliwienia dwojga ludzi ?”(„Lalka”, Bolesław Prus) | prezentacja multimedialna | Julia Łach

14.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny

Nad brzegami Jarkonu | Izrael 2015, reż. Avi Belkin, 60 min. | w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy”

16.00 | Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Przyrodniczy | ul. Puławska 54| wstęp wolny

Niegdyś, w otchłani czasów, w prawiekach, po odejściu na północ skandynawskich lodowców,
z obszarów leśnych i przez leśne obszary samowładnie i samowolnie toczyć się poczęły wiślane
fale…  („Wisła”, Stefan Żeromski) – o Wiśle w Kazimierzu Dolnym | prezentacja multimedialna | Łukasz Rejowski | Muzeum Nadwiślańskie | w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017

18.30 | zbiórka przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12

Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka
z Licencją na Oprowadzanie

21.00 | Koncert finałowy w Teatrze Klepisko | Skowieszynek 15 |  bilet wstępu 25 zł/ sprzedaż przed koncertem

Global Shtetl Band | Polska/Niemcy

|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru na Klepisku

 

 

| 20 sierpnia niedziela|

10.00 |wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona |dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny

11.00 | program specjalny dla gości Pardes Festival |zwiedzanie obiektów żydowskich na terenie skansenu, gra edukacyjna w sali głównej ratusza z Głuska i inne atrakcje!

14.00 |dożynki dworskie | Muzeum Wsi Lubelskiej | Aleja Warszawska 96, Lublin | tel. 81 533 85 131 |

Link do opisu wydarzeń muzycznych: http://www.kazimierzdolny.pl/news/bogactwo-kultur-religii-i-tradycji-na-pardes-festival-program/42814.html

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rozpoczął się Pardes Festival w Kazimierzu

Pardes Festival - spotkania z kulturą żydowską w Kazimierzu

Pardes Festival nie tylko z kulturą Żydów

Jubileuszowa 5. edycja Pardes Festival

Bogactwo kultur, religii i tradycji na Pardes Festival (Program)

Pardes Festival o smaku moreli

Meadow Quartet na otwarcie Pardes Festival

Pardes Festival: mizrachy i szewnosłachy

Pardes Festival: Mazzal tow! - w dobrą konstelację!

Pardes Festival: flamenco na Klepisku

Pardes Festival: Popołudnie z morelą

Pardes Festival: Spacer śladami kazimierskich Żydów

Global Shtetl Band w Teatrze Klepisko (wideo)

5. Pardes Festival – spotkania z kulturą żydowską

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | Kazimierz Dolny | 16-20 sierpnia 2017 |

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym

Pardes Festival 2017. Kultura żydowska w Kazimierzu Dolnym

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym

Pardes Festival - Podróż Szlakami Żydowskich Mieszkańców Regionu

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską

Piąta edycja Pardes Festival - z Ormianami

Pardes Festival zaprasza do Kazimierza Dolnego na spotkania z kulturą żydowską [program]

Pardes Festival 2017 - dzień 1