Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Panel dyskusyjny "Jak uczyć o Holokauście kolejne pokolenia?" w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej

Przedstwicielka Ośrodka "Brama Grodza - Teatr NN" wzięła udział w krakowskim Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Joanna Zętar wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Jak uczyć o Holokauście kolejne pokolenia?". Dyskusja, z udziałem dr. Alicji Bartuś, Bogdana Białka, prof. Zdzisława Macha, Jakuba Nowakowskiego, dr Piotra Trojańskiego, Ioannisa Rodera i Roberta Szuchty odbyła się w ramach 21 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Panel moderowali: Jolanta Ambrosewicz - Jacobs i Jean Ives Potel.


Więcej na stronie:
http://www.jewishfestival.pl/