Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pamięć i dźwięk. Rozmowa Katarzyny Michalak z Joanną Bachurą-Wojtasik i Tomaszem Pietrasiewiczem

Pamięć i dźwięk. Rozmowa Katarzyny Michalak z Joanną Bachurą-Wojtasik i Tomaszem Pietrasiewiczem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Pamięć i dźwięk. Rola przekazów audialnych w opowiadaniu o przeszłości".

Rozmowę z Joanną Bachurą-Wojtasik i Tomaszem Pietrasiewiczem przeprowadzi Katarzyna Michalak. Goście podejmą temat dźwięku jako materii współtworzącej pamięć.

Wydarzenie odbędzie się 19 marca 2024 roku (wtorek) w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" o godzinie 18.00.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Fundacją Audionomia.

Dźwięk jest tą substancją, która w sposób niezwykle sugestywny, wręcz organiczny buduje połączenia ze światem, z drugim człowiekiem, ale także z przeszłością. Podczas organizowanego cyklicznie w Bramie Grodzkiej wydarzenia „Misterium Światła i Ciemności”, upamiętniającego początek akcji likwidacyjnej w getcie lubelskim, odczytywane są nazwiska osób deportowanych do obozu zagłady w Bełżcu. Miał po nich zniknąć wszelki ślad, jednak dźwięk ich nazwisk wybrzmiewa w przestrzeni.

Inną fascynującą praktyką, mającą uruchomić naszą percepcję słuchową, jest swego rodzaju archeologia dźwiękowa. Jej przykładem jest chociażby „Misterium dzwonu” – wskrzeszanie nieobecnego już w audiosferze miasta, zapomnianego dźwięku.

Dźwięk to także wciąż mało rozpoznane i często niedoceniane tworzywo przekazów historycznych. W Bramie Grodzkiej od ćwierćwiecza gromadzone są opowieści świadków i świadkiń historii – ich głos, poprzez przywoływanie minionych światów, wzbogaca dyskurs poznawczy.

Dźwięk to również tworzywo artystyczne wielu słuchowisk i reportaży, które mają szczególną siłę oddziaływania na nasze emocje i wyobraźnię, pobudzania do refleksji, inspirowania do podejmowania zmian na lepsze. Bo dźwięk nie pozostawia nas w roli obserwatora, lecz prowadzi do środka wydarzeń, łączy nas z nimi ucząc empatii.  

Katarzyna MichalakBezpośredni odnośnik do tego akapitu

– reportażystka radiowa, wielokrotnie nagradzana za swoje opowieści dźwiękowe takimi nagrodami jak: Prix Italia, Prix Europa, Grand Press, Prix Marulić, Złoty Mikrofon. Fascynują ją bliskie spotkania z ludźmi oraz specyfika dźwięku jako tworzywa opowieści. Zawodowo związana z Redakcją Reportażu Radia Lublin. Współtwórczyni Fundacji Audionomia.

Joanna Bachura-WojtasikBezpośredni odnośnik do tego akapitu

– medioznawczyni, interesują ją kulturowe badania nad dźwiękiem (sound studies) i audiosferą. Jest współautorką publikacji z zakresu badań literatury audialnej wobec Holokaustu, m.in.: "Już nie Żydowica a ocalona. Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych", "Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej". Zawodowo związana z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Tomasz PietrasiewiczBezpośredni odnośnik do tego akapitu

– założyciel i dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie, który działa na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności przywracania pamięci o lubelskiej społeczności żydowskiej. W swoich działaniach wykorzystuje materię dźwiękową do tworzenia opowieści o miejscu, także w oparciu o nagrania wspomnień świadków i świadkiń historii.   

Wydarzenie zorganizowane w ramach Tygodnia Pamięci o Zagładzie Polskich Żydów.

Regulamin wydarzenia

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Wsłuchajmy się w szepty przeszłości

O roli przekazów audiowizualnych w opowiadaniu o przeszłości. Spotkanie w Lublinie

Pamięć i dźwięk. Rozmowa Katarzyny Michalak z Joanną Bachurą-Wojtasik i Tomaszem Pietrasiewiczem

Pamięć i dźwięk. Rozmowa Katarzyny Michalak z Joanną Bachurą-Wojtasik i Tomaszem Pietrasiewiczem

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe