Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie "Zaułka Władysława Panasa"

Otwarcie zaułka poświęconego Władysławowi Panasowi

W dniu 6 września 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Zaułka Władysława Panasa - nadanie schodom biegnącym od placu Po Farze ku ulicy Podwale imienia zmarłego w styczniu 2005 roku Profesora - literaturoznawcy i miłośnika Lublina Podczas otwarcia został odczytany wiersz ks. Alfreda Wierzbickiego pt. "Zaułek Władka Panasa". Po uroczystym otwarciu Zaułak w Bramie Grodzkiej odbyła się promocja najnowszej publikacji Teatru NN wydanej dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego "Poemat" Józefa czechowicza "Znak Kabalistyczny. Słowo o Poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty" autorstwa Władysława Panasa. Spotkanie prowadzili Andrzej Tyszczyk, Paweł Próchniak i Paweł Panas.
 

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe