Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie wystawy "Wielka Księga Miasta"

"Wielka Księga Miasta" - wystawa we wnętrzach Bramy Grodzkiej

Otwarcie wystawy "Wielka Księga Miasta" we wnętrzach Bramy Grodzkiej miało miejsce 6 maja 1998 roku.

Na wystawie tworzącej swoisty Teatr Pamięci, pokazane zostały unikatowe fotografie, plany i dokumenty związane z polsko-żydowską historią Lublina. W oparciu o tę wystawę oraz o wystawę "Portret Miejsca" została stworzona stała ekspozycja, będąca jednocześnie aranżacją wnętrza Bramy Grodzkiej.

 

Pomysłodawca: Tomasz Pietrasiewicz.

Realizacja plastyczna: Monika Krzyżanowska, Katarzyna Pol, Agnieszka Rogala.


 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe