Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976–1989"

Siła Wolnego Słowa - warsztaty
Siła Wolnego Słowa - warsztaty (Autor: Bąk, Alina)

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem Siła Wolnego Słowa 1976–1989. Spotkania i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie

Otwarcie odbyło się 29 czerwca (środa) 2011 r. o godzinie. 16:30 w Izbie  Drukarstwa, ul. Żmigród 1, Lublin.

W programie otwarcia znalazły się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej Instytutu Bibliopolicznego
oraz promocja pisma Scriptores poświęconego środowisku „Spotkań”.


Siła wolnego słowa. Spotkania i niezależny ruch wydawniczy w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Uruchomienie w roku 1976 w Lublinie małej podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii miasta zdarzeniem o wielkim ładunku symbolicznym. Fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego w Lublinie jest główną ideą wystawy  „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, podziemne drukarnie,  powielacze, kolportaż zakazanych książek. Jest to więc opowieść o roli wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny poświęcony znaczeniu słowa wolność.

Symbolicznym punktem wyjścia do wystawy poświęconej wolnemu słowu jest dramatyczna historia związana z zamordowaniem w roku 1944 przez Niemców za druk tzw. bibuły 15 drukarzy pracujących w miejscu, w którym mieści się obecnie „Izba Drukarstwa”.

W  połowie roku 1976  roku w Lublinie została uruchomiona przez środowisko lubelskich „Spotkań”  podziemna drukarnia. W epoce PRL-u było to jedno z pierwszych tego typu działań i jednocześnie początek podziemnego, niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Powstanie tej drukarni było czymś zupełnie wyjątkowym nie tylko w kraju ale też na skalę całego bloku komunistycznego. Za narodziny drugiego obiegu uważa się publikację  pierwszego numeru „Zapisu” w czerwcu 1977 roku, jako druku powielaczowego, odbitego właśnie w Lublinie.

Mottem wystawy są słowa Ryszarda Kapuścińskiego z tekstu „Siła słowa”:

Nie możemy sobie wyobrazić podręcznika historii powszechnej, w którym nie byłoby rozdziału o tym, jak słowo pisane w formie kursujących ulotek, tajnych pisemek, podziemnej prasy i nieregularnych wydawnictw wpływało na wynik toczących się walk społecznych i politycznych. (…) To właśnie pisanie – demaskujące i oskarżycielskie, a często zwyczajnie informujące – miało ważny udział w likwidacji gułagów i obozów koncentracyjnych, obalaniu wielu zbrodniczych reżimów. (…) I właśnie dlatego, że słowo pisane mogło zawsze wiele zmienić, było przez wieki postrachem każdej autorytarnej władzy, która zwalczała je wszelkimi sposobami.”
Ryszard Kapuściński „Siła słowa”

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Nowa wystawa w Izbie Drukarstwa przy ul. Żmigród

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe