Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976–1989"

Siła Wolnego Słowa - warsztaty
Siła Wolnego Słowa - warsztaty (Autor: Bąk, Alina)

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem Siła Wolnego Słowa 1976–1989. Spotkania i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie

Otwarcie odbyło się 29 czerwca (środa) 2011 r. o godzinie. 16:30 w Izbie  Drukarstwa, ul. Żmigród 1, Lublin.

W programie otwarcia znalazły się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej Instytutu Bibliopolicznego
oraz promocja pisma Scriptores poświęconego środowisku „Spotkań”.


Siła wolnego słowa. Spotkania i niezależny ruch wydawniczy w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Uruchomienie w roku 1976 w Lublinie małej podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii miasta zdarzeniem o wielkim ładunku symbolicznym. Fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego w Lublinie jest główną ideą wystawy  „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, podziemne drukarnie,  powielacze, kolportaż zakazanych książek. Jest to więc opowieść o roli wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny poświęcony znaczeniu słowa wolność.

Symbolicznym punktem wyjścia do wystawy poświęconej wolnemu słowu jest dramatyczna historia związana z zamordowaniem w roku 1944 przez Niemców za druk tzw. bibuły 15 drukarzy pracujących w miejscu, w którym mieści się obecnie „Izba Drukarstwa”.

W  połowie roku 1976  roku w Lublinie została uruchomiona przez środowisko lubelskich „Spotkań”  podziemna drukarnia. W epoce PRL-u było to jedno z pierwszych tego typu działań i jednocześnie początek podziemnego, niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Powstanie tej drukarni było czymś zupełnie wyjątkowym nie tylko w kraju ale też na skalę całego bloku komunistycznego. Za narodziny drugiego obiegu uważa się publikację  pierwszego numeru „Zapisu” w czerwcu 1977 roku, jako druku powielaczowego, odbitego właśnie w Lublinie.

Mottem wystawy są słowa Ryszarda Kapuścińskiego z tekstu „Siła słowa”:

Nie możemy sobie wyobrazić podręcznika historii powszechnej, w którym nie byłoby rozdziału o tym, jak słowo pisane w formie kursujących ulotek, tajnych pisemek, podziemnej prasy i nieregularnych wydawnictw wpływało na wynik toczących się walk społecznych i politycznych. (…) To właśnie pisanie – demaskujące i oskarżycielskie, a często zwyczajnie informujące – miało ważny udział w likwidacji gułagów i obozów koncentracyjnych, obalaniu wielu zbrodniczych reżimów. (…) I właśnie dlatego, że słowo pisane mogło zawsze wiele zmienić, było przez wieki postrachem każdej autorytarnej władzy, która zwalczała je wszelkimi sposobami.”
Ryszard Kapuściński „Siła słowa”

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe