Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wyróżniony nagrodą HAC Award for Concord za kultywowanie pamięci polsko-żydowskiej

Nagroda jest przyznawana przez Research Center on Totalitarianism and Authoritarian Movements (CITMA), organizację zajmującą się studiami nad systemami totalitarnymi, oraz Hispanic American College (HAC), do którego zadań należy rozwijanie i wzmacnianie mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego.

Ośrodek jest pierwszą instytucją, która otrzyma to wyróżnienie. Zostaliśmy nominowani przez Esther Cuerdę, Wiceprezes CITMA, która złożyła wizytę w Lublinie i mogła przyjrzeć się naszej działalności.

 

Jak piszą przyznający nagrodę: W swoich działaniach Ośrodek koncentruje się na pytaniach o dziedzictwo kulturowe. Kamieniem węgielnym działań artystycznych i programów edukacyjnych prowadzonych przez Bramę jest pamięć o polsko-żydowskiej przeszłości.

 

Przedstawiciele Ośrodka zostali zaproszeni do Madrytu, gdzie 8 października odbędzie się seminarium monograficzne „Genocide and Shoá: duty of memory” poświęcone pamięci o Holocauście. Tam będziemy mieli okazję zaprezentować działalność instytucji.

 

Jesteśmy zaproszeni również do udziału w Światowym Kongresie Liderów w 2020 roku, w którym wezmą udział światowi przywódcy w dziedzinie zarządzania oraz polityki krajowej i międzynarodowej, sztuki, nauk ścisłych, sportu, duchowości.

 

Przez lata Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” był wielokrotnie nagradzany za swoje projekty. W 2006 roku otrzymał Erasmus EuroMedia Medaille za projekt „Jüdisches Leben in Europa jenseits der Metropolen”, a w 2008 roku został wyróżniony w ramach programu „Europa dla Obywateli” z projekt „Światła w ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. W 2013 roku Parlament Europejski odznaczył Ośrodek Europejską Nagrodą Obywatelską, w uznaniu „działalności obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem we wspieraniu lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między narodami”. W 2014 roku program pt. „Pamięć – Miejsce – Obecność” został nagrodzony w konkursie „Die Lebendigeste Erinnerungstadt” („Najbardziej Tętniące Życiem Miasto Pamięci”). Ponadto w 2012 roku instytucja została nominowana do Polskiej Nagrody im. Sergio Veira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Zgłoszenie w dowód uznania działalności złożyło Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy uznania za działalność dla Tomasza Pietrasiewicza i zespołu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”: 

MEDIA O WYDARZENIU:

Kurier Lubelski

 
PORTALE O WYDARZENIU: