Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na XX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Katowicach

Prezentacja działalności Ośrodka podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Katowicach.

13 kwietnia 2012 roku podczas XX OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU HISTORYKÓW STUDENTÓW, który odbył się w Katowicach została zaprezentowana działalnośc Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".


Prezentacja poprowadzona przez Tadeusza Przystojeckiego odbyła się w ramach Sejmiku STUDENTÓW I DOKTORANTÓW HISTORII w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezentacja obejmowała projekt "Lublin 2.0 - Interaktywna rekonstrukacja dziejów miasta oraz wyniki współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Kołem Naukowym Studentów Historyków UMCS.