Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na THAT Camp Gdańsk

Kolejna edycja spotkań cyfrowych humanistów.

W dniach 20-21 listopada 2013 roku w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyła się I gdańska edycja THATCampu. W spotkaniu wziął udział Łukasz Kowalski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

 

THATCamp (The Humanities and Technology Camp) to otwarte, bezpłatne i nieformalne spotkania poświęcone szeroko pojętym związkom między technologią a humanistyką. W obrębie zainteresowania znajduje się zarówno wykorzystywanie nowych technologii w badaniach humanistycznych, jak i zagadnienia związane z archiwami, bibliotekami czy praktykami artystycznymi. W Polsce spotkania z cyklu THATCamp odbyły się dotąd w Lublinie (w październiku 2012 roku i kwietniu 2013 roku) i w Poznaniu.
>>> więcej o spotkaniach THATCamp

 

Prezentacje na THATCampach dotyczą zagadnień związanych z digitalizacją dziedzictwa kultury. Celem jest pokazanie dobrych przykładów wykorzystania nowych technologii i mediów do promocji i popularyzacji wiedzy historycznej i nie tylko. Na spotkania zapraszane są instytucje kultury i pamięci, oddolne archiwa, społeczni aktywiści i pasjonaci, historycy i kolekcjonerzy – wszyscy, którzy swoimi działaniami ocalają od zapomnienia. THATCamp to okazja do rozmowy, wymiany spostrzeżeń i wzajemnej inspiracji.

 

 

Pośród wydarzeń THATCamp Gdańsk były: akcja fotograficzna "Wiki Lubi Stocznię" na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, wspólne ładowanie zdjęć do Wikimedia Commons, warsztaty/prezentacje przedstawicieli cyfrowej humanistyki – tej instytucjonalnej i tej społecznej (archiwa, społeczne inicjatywy, instytucje kultury) – zajmujących się ocalaniem dziedzictwa kultury poprzez wykorzystanie nowych mediów, debata o Open Access organizowana we współpracy z Obywatelami Nauki z udziałem gdańskich przedstawicieli wydawnictw uniwersyteckich i politechnicznych oraz środowiska naukowego.

Podczas dnia prezentacji Łukasz Kowalski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN“ przedstawił prezentację pt. Opowiadanie miasta w nowych mediach na przykładzie projektu "Lublin 2.0".

 

 

 

PROGRAM THATCamp Gdańsk

20 listopada 2013 roku

12.00 – 15.00 – Akcja fotograficzna "Wiki Lubi Stocznię" na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, zbiórka przy historycznej bramie stoczni; oprowadzanie: Marta Tymińska
15.30 – 17.00 – Wspólne ładowanie zdjęć do Wikimedia Commons – Instytut  Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

 

 

21 listopada 2013 roku

SESJA PREZENTACJI

1. Marcin Wilkowski, Historia i Media, wprowadzenie w idee spotkań THATCamp

2. Damian Muszyński, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej  - “O edukacji historyczno- społecznej wspomaganej technologiami cyfrowymi. Ku krytycznej pedagogice pamięci”

3. Anna Miler, “Grupa Metropolitanka”, Stowarzyszenie Arteria - “Cyfrowe wspomnienia. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej”

4.  Dominik Krzymiński, “Nie, dla burzenia Stoczni Gdańskiej” - inicjatywa społeczna - “„Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej” jako przykład społecznej inicjatywy wykorzystującej nowe technologie na rzecz zachowania dziedzictwa postindustrialnego”

5. Karolina Manikowska, Nasze Żuławy - inicjatywa, “Przedstawienie społecznej inicjatywy Nasze Żuławy”

6. Piotr Milewski, Young Digital Planet, “Questrunner - rozszerzona rzeczywistość, nowy sposób eksploracji świata”

7. Łukasz Kowalski, Ośrodek Brama Grodzka, Lublin, “Opowiadanie miasta w nowych mediach na przykładzie projektu "Lublin 2.0"

8. Artur Rogoś, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk “Idea OpenGLAM a instytucja publiczna”

9. Janusz Trupinda, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, “Cyfrowe archiwum Polaków Wolnego Miasta Gdańska”

 

DEBATA
"Otwarty Dostęp w naukach humanistycznych”
Analiza korzyści i barier związanych z wprowadzeniem zasady Open Access do nauk humanistycznych, moderator: Aneta Pieniądz (Instytut Historyczny UW, Obywatele Nauki), uczestnicy: Grażyna Świętochowska (czasopismo "Panoptikum" Uniwersytet Gdański), Jacek Bielak (wydawnictwo "Porta Aurea" Wydział Historii Sztuki Uniwersytet Gdański), Magdalena Szuflita (Biblioteka Główna i Informacja Naukowa Politechniki Gdańskiej), Jacek Kołtan (Wydział Myśli Społecznej w Europejskim Centrum Solidarności), Marcin Zaród (Instytut Socjologii UW, Obywatele Nauki).

 

 

 

Więcej:

http://thatcamp.pl/index.php?post=thatcamp-gdask-20-21-listopada

https://www.facebook.com/events/1411013449129698/