Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na sympozjum "Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District" w Instytucie Yad Vashem

Wystąpienie dotyczące historii żydowskiego Lublina.

W dniu 20 listopada 2014 roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się sympozjum "Gates of Tears".
 
Wydarzenie miało miejsce w związku z publikacją książki Davida Silberklanga pod tytułem "Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District" i było dedykowane pamięci prof. Israela Gutmana.
Do udziału w seminarium został zaproszony Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".
 
 
Program seminarium:
 
Sesja I
Avner Shalev - dyrektor Instytutu Yad Vashem - Otwarcie seminarium 
Robert Rozett - dyrektor Biblioteki Yad Vashem - Wprowadzenie
Joanna Zętar - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - wykład "Pamięć Miejsca - Żydowski Lublin przed II wojną światową"
Yehuda Bauer - doradca Yad Vashem - Kilka spostrzeżeń o książce "Gates of Teatrs"
 
 
Sesja II
Havi Dreifuss - Centrum Badań nad Holocaustem w Polsce przy Instytucie Yad Vashem - wykład "Dystrykt Lubelski - pomiędzy "dzikim Wschodem" a terytorium doświadczalnym
David Silberklang - historyk i redaktor w Yad Vashem - wykład "Poemiędzy zniszczeniem, wyzwoleniem a powrotem do życia: Żydzi w Dystrykcie Lubelskim w latach 1944-45"
 
 
Sesja była tłumaczona symultanicznie na język angielski i hebrajski.
 
 
_____________________________
 
 

Yad Vashem | The International Institute for Holocaust Research
The Center for Research on the Holocaust in Poland

 

 


Symposium Marking the Publication of the Book

"Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District"

by David Silberklang


Yad Vashem Publications


and in Memory of Prof. Israel Gutman z”l

 


The symposium took place on Thursday, 20 November 2014, in the Yad Vashem Auditorium
Har Hazikaron,
Jerusalem


Session 1
Chair: Robert Rozett, Director of the Yad Vashem Libraries
Opening Remarks: Avner Shalev, Chairman, Yad Vashem Directorate
Joanna Zętar, Brama Grodzka Center, Lublin Memory of the Place: Jewish Life in Lublin Before World War II
Yehuda Bauer, Academic Advisor Yad Vashem Some Insights from Gates of Tears

 


Session 2
Havi Dreifuss, The Center for Research; on the Holocaust in Poland, Yad Vashem, Tel Aviv  University The Lublin District: Between “Wild East” and Experimental Territory
David Silberklang, Senior Historian and Editor of Yad Vashem Studies, Yad Vashem Between Destruction, Liberation, and Returning to Life: The Jews in the Lublin District 1944-1945

 


The symposium was taking place with the generous support of the Gutwirth Family Fund

 
 
 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe