Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na Lubelskich Dniach Wyżyny IT

Konferencja branżowa Dni Lubelskiej Wyżyny IT.

W dniach 14 i 15 maja 2013 roku w budynku Instytutu Informatyki UMCS odbyła się konferencja branżowa Dni Lubelskiej Wyżyny IT. Konferencja była adresowana do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym wykorzystaniem technologii informatycznych. 

 

Wydarzenie to było owocem partnerskiej współpracy środowiska akademickiego, władz samorządowych miasta Lublin oraz przedsiębiorców Wschodniego Klastra ICT. Celem było  wskazanie technologii informatycznych, jako jednego z głównych kierunków rozwoju gospodarki regionu lubelskiego. Dodatkowo Dni Lubelskiej Wyżyny IT wzbogacone były w wystawy, pokazy technologii, konkursy, prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne, w których udział wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu i mediów. Inicjatywa ta służy tworzeniu platformy do merytorycznych spotkań osób zainteresowanych, bądź związanych z branżą IT, również spoza środowiska akademickiego. 

 

Podczas konferencji Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował efekty projektu "Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta".

W dniu 14 maja 2013 roku w ramach Sfery Multimediów, w Auli 105, od 16:00 do 17:30 odbyła się multimedialna prezentacja "Projekt Lublin 2.0 i kapsuła czasu".
Był to 
pokaz wirtualnych makiet 3D Lublina
z różnych epok i przewodników po Lublinie z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości a także kapsuły czasu - najważniejszego eksponatu reprezentującego Lubelszczyznę na tegorocznych Targach CeBIT w Hanowerze.

>>> więcej informacji o Dniach Wyżyny IT


PEŁNY PROGRAM

http://www.lwit.lublin.eu/files/program_wtorek_plakat.pdf
http://www.lwit.lublin.eu/files/program_sroda_plakat.pdf

 

W trakcie Dni Lubelskiej Wyżyny IT odbywałasię konferencja naukowa "Informatyka Badania i Zastosowania IBIZA 2013" obejmująca tematy z zakresu informatyki teoretycznej i stosowanej takie jak algorytmy i struktura danych, bioinformatyki, grafiki komputerowej, modelowania i symulacji, komputerowych baz danych, programowania równoległego, bezpieczeństwa systemów, sztucznej inteligencji i dydaktyki informatyki.

Strona konferencji: www.ibiza.umcs.lublin.pl

 

 

 

Media o wydarzeniu:


Lublin 450 lat temu, czyli kapsuła czasu
http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,13909279,Lublin_450_lat_temu__czyli_kapsula_czasu_ZOBACZ.html