Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na Kongresie Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

W dniach 4-6 października 2013 roku odbywał się w Lublinie Kongres "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego". Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" był jedną z instytucji prezentującą swój dorobek w ramach osi tematycznej "Kultura i tożsamość".

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego to przestrzeń do wymiany myśli zaproszonych do współpracy partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i know-how, wreszcie realizacji wspólnych projektów, zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturalnych. W myśleniu
o kulturze organizatorzy sięgają do przeszłości, myśląc o przyszłości.

Misją Kongresu jest inspirowanie obiegu kultury ponad granicami, przekazywanie idei i doświadczeń w obu kierunkach oraz wspólne budowanie tożsamości Europy Wschodniej. To współdziałanie na rzecz wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł, wzajemnego inspirowania i poznawania aktualnej rzeczywistości poprzez prezentacje sztuki współczesnej po obydwu stronach granicy. To partnerstwo kulturowe w praktycznych działaniach poszerzających formułę dialogu na temat wartości europejskich.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany – kreśląc nowe modele współpracy. Na Kongresie spotkali się twórcy, myśliciele i praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu ważne jest także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

 

Więcej o kongresie na stronie http://epccongress.eu/

 

 

Czynny udział w Kongresie wziął Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".  W dniu 5 października 2013 roku w ramach osi tematycznej "Kultura i tożsamość" Tomasz Pietrasiewicz i Joanna Zętar przeprowadzili prezentację Jak kultura radzi sobie z historią? "Lublin. Pamięć Miejsca". Doświadczenia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w artystycznej pracy z pamięcią.

 

W tym samym dniu odbyła się prezentacja działań Ośrodka dla uczestniczącego w Kongresie Ministra Kultury Gruzji - Gurama Odisharia i towarzyszącej mu delegacji.

 

 

Ponadto podczas całego kongresu był prezentowany projekt "Lublin. Location". Uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział w wirtualnym spacerze po Lublinie z XVI-wieku przygotowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” we współpracy z firmą „Ideopolis”.
>>> czytaj więcej o projekcie

 

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe