Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wzięli udział w konferencji "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

30 marca 2012 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 odbyła się konferencja "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

W konferencji wzięło udział dwoje pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Tomasz Czajkowski był uczestnikiem dyskusji o technikach archiwizacji i metodach udostępniania nagranych relacji świadków historii, natomiast Wioletta Wejman wzięła udział w panelu „Historia mówiona i jej implikacje edukacyjne. Doświadczenia i perspektywy”.

Więcej o konferencji:
http://www.ipn.gov.plwww.ipn.gov.pl/portal/pl/617/19378/

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe