Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "[email protected] w sieci"

Prezentacja projektu "Lublin 2.0" podczas konferencji "[email protected] w sieci"

W dniu 19 kwietnia (czwartek) 2012 roku podczas konferencji "[email protected] w sieci. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej" Łukasz Kowalski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wygłosił referat: „Projekt Lublin 2.0. Wirtualne makiety 3D i poszerzona rzeczywistość jako sposoby wizualizacji przestrzeni miejskiej”.

Referat został wygłoszony podczas II konferencji z cyklu "[email protected] w sieci". Organizatorami konferencji są Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Wiecej informacji na stronie: www.mapywsieci.pl