Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Jewish Heritage in Central Europe. Past and Present"

  

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" został zaproszony do udziału w Konferencji "Jewish Heritage in Central Europe. Past and Present".
 
Konferencja odbędzie się w Bukareszcie, w dniu 20 listopada 2012 roku.
 
Referat wygłoszony na konferencji będzie nosił tytuł: Revival od Jewish culture in Poland - example of Brama Grodzka - Teatr NN Center.
 
Konferencja jest organizowana przez Ambasadę Czech w Bukareszcie, Ambasadę Węgier w Bukareszcie, Ambasadę Słowacji w Bukareszcie oraz Ambasadę Polski w Bukareszcie.