Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na konferencji „Badania archeologiczne w Polsce”

Pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” wygłosili referat na XXVIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011”

 

W dniach 29 i 30 marca 2012 roku na Zamku Lubelskim odbyła się XXVIII Konferencja Sprawozdawcza „Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011”.

Organizatorami konferencji byli Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie.

 

Podczas konferencji referat „Wirtualne makiety historycznego Lublina” wygłosili Tadeusz Przystojecki i Joanna Zętar.

Więcej informacji na stronie organizatora:
www.zamek-lublin.pl