Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na Giełdzie Projektów Multimedialnych ”Nowe Media. Nowe perspektywy dla animacji kultury"

  

W dniach 3-4 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyła się Giełda Projektów Multimedialnych ”Nowe Media. Nowe perspektywy dla animacji kultury" organizowna przez Narodowe Centrum Kultury, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundację Orange. Głównym celem Giełdy była prezentacja projektów kulturalnych zrealizowanych przy wykorzystaniu szeroko rozumianych nowych mediów oraz wymiana doświadczeń między praktykami. Okazją do tego były prezentacje, warsztaty oraz „stoliki”, czyli tematyczne dyskusje  poruszające aktualne trendy w obszarze multimedialnych projektów animacyjnych.

 
>>> strona internetowa Giełdy Projektów Multimedialnych
 
Głównym punktem programu by prezentacje projektów, czyli tytułowa Giełda, do której zaproszone zostały projekty wspierane przez organizatorów w ramach Akademii Orange, Dorocznej Nagrody FRDL za Lokalne Inicjatywy Kulturalne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Kulturalna oraz na portalu Narodowego Centrum Kultury  Platforma Kultury. Giełda to także okazja do promocji projektów oraz szansa dla nawiązania licznych kontaktów i rozwijania działalności w oparciu o nowe doświadczenia, inspiracje i wiedzę.
 
Na prezentacje podczas Giełdy został zaproszony projekt Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - "Wirtualne miasteczko" jako jeden z najciekawszych przykładów działań realizowanych w obszarze stosowania nowych mediów w animacji kultury. Prezentację przeprowadzili Łukasz Kowalski i Joanna Zętar.